Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
WOJSKOWA KOMENDA TRANSPORTU GDAŃSK

Informujemy, że w WOJSKOWA KOMENDA TRANSPORTU w Gdańsku poszukuje kandydatów do pełnienia zawodowej służby wojskowej na stanowiska służbowe w korpusie podoficerów i szeregowych zawodowych, na które mogą być powołani żołnierze rezerwy i osoby, o których mowa w art. 17a ust. 1 ustawy
z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (t. j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 173)


Miejsce stawiennictwa kandydatów:

Wojskowa Komenda Transportu

ul. Słowackiego 15 GDAŃSK

tel. 261 – 212 – 075,


Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej odbędą się w dniu 20 – 27.03.2019 r.

W związku z powyższym w dniach 20 – 21.03.2019 r. odbędą się rozmowy kwalifikacyjne w WKT w Gdańsku ,a  w dniu 27.03.2019 r. egzamin z wychowania fizycznego w siedzibie 18 WOG – Wejherowo

Wojskowa Komenda Transportu prowadzi nabór:

- podoficerów o specjalnościach: 54D24, 28B26

- szeregowych o specjalnościach 54D61,38T62, 28B66, 28B65, 28B70.

Kandydaci chętni do udziału w kwalifikacjach winni posiadać przy sobie dokumenty tożsamości, prawa jazdy kat. B w przypadku specjalności38T62,CV, wszelkiego rodzaju dokumenty potwierdzające ich kwalifikacje oraz posiadać aktualne zaświadczenie o braku przeciwwskazań do odbycia egzaminu z WF.

 

    
  • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy
Szubińska 1
85-915 Bydgoszcz
tel. 261413537
fax. 261413385
wkubydgoszcz@ron.mil.pl

    
  • BIP