Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA

 

Służba przygotowawcza jest przeznaczona dla ochotników, którzy wcześniej nie pełnili czynnej służby wojskowej. Jeżeli chcesz ubiegać się o powołanie do służby przygotowawczej, złóż wniosek do Wojskowego Komendanta Uzupełnień.

DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ MOŻE BYĆ POWOŁANA OSOBA:

 • niekarana za przestępstwo umyślne;
 • posiadająca obywatelstwo polskie;
 • odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej;
 • wiek co najmniej osiemnaście lat;
 • odpowiednie wykształcenie:

         wyższe – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów,
         średnie - w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów,
         gimnazjalne - w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych.

SZKOLENIE ŻOŁNIERZY SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ NA POTRZEBY KORPUSU:

 • OFICERÓW - trwa do 6 miesięcy,
 • PODOFICERÓW - trwa do 5 miesięcy,
 • SZEREGOWYCH - trwa do 4 miesięcy.

REKRUTACJA OCHOTNIKÓW DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ:

Osoby ubiegające się o powołanie do służby przygotowawczej składają wnioski osobiście do WKU lub poprzez platformę ePUAP w formie dokumentu opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym, dołączając do nich niżej wymienione dokumentów (oryginały do wglądu):

 • dowód osobisty;
 • świadectwo ostatniej ukończonej szkoły (uczelni);
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata: certyfikaty językowe, prawo jazdy, świadectwa ukończenia kursów itp.

Wojskowi Komendanci Uzupełnień po analizie potrzeb, przydzielonych limitów oraz możliwości szkoleniowych w ramach służby przygotowawczej przeprowadzają postępowanie rekrutacyjne, obejmujące analizę wyników nauki, posiadane kwalifikacje, uprawnienia, motywację oraz rozmowę kwalifikacyjną kandydata. Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy, z uwzględnieniem limitów miejsc.

SZKOLENIA KOŃCZĄ SIĘ EGZAMINEM!!!


ŻOŁNIERZOM W SŁUŻBIE PRZYGOTOWAWCZEJ  PRZYSŁUGUJE: 

 • zakwaterowanie,
 • wyżywienie,
 • umundurowanie,
 • opieka medyczna,
 • ubezpieczenie,
 • ulgowe przejazdy,
 • ochrona stosunku pracy,
 • urlopy,
 • odprawa po odbyciu służby przygotowawczej,
 • comiesięczne wynagrodzenie.

ŻOŁNIERZOWI SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ KSZTAŁCONEMU NA POTRZEBY KORPUSU:

 • oficerów — przysługuje uposażenie zasadnicze w stawce miesięcznej w wysokości 60% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego, tj. 2466 zł brutto;
 • podoficerów — przysługuje uposażenie zasadnicze w stawce miesięcznej w wysokości 40% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego, tj. 1644 zł brutto;
 • szeregowych — przysługuje uposażenie zasadnicze w stawce miesięcznej w wysokości 30% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego, tj. 1233 zł brutto.

 

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA 2020

KORPUS SZERGOWYCH - 2020 r.

I TURNUS

07.01.2020 - 27.03.2020

II TURNUS

ODWOŁANY !!!

III TURNUS

14.09.2020 - 18.12.2020

29.09.2020 - 18.12.2020

TURNUS (skrócona sł. przygotowawcza dla absolwentów certyfikowanych klas mundurowych)

 

 

10.08.2020 - 18.09.2020

 

KORPUS PODOFICERÓW - 2020 r.

I TURNUS

03.02.2020 - 29.05.2020

II TURNUS

06.07.2020 - 30.10.2020

 

KORPUS OFICERÓW - 2020 r.

TURNUS

07.01.2020 - 29.05.2020

 

OSOBY ZAINTERESOWANE SŁUŻBĄ PRZYGOTOWAWCZĄ PROSIMY
O KONTAKT TELEFONICZNY Z WKU (tel. 261-413-546; 261-414-806) LUB OSOBISTY W SIEDZIBIE WKU (pokój nr 10)

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy
Szubińska 1
85-915 Bydgoszcz
tel. 261413537
fax. 261413385
wkubydgoszcz@ron.mil.pl

  
 • BIP