Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Struktura

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W BYDGOSZCZY

 

KOMENDA

Wojskowy Komendant Uzupełnień tel. 261-413-535

Referent prawno-administracyjny tel. 261-413-556

Informatycy tel. 261-414-820

Samodzielny referent tel. 261-413-144

PION OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych tel. 261-414-195

Kierownik kancelarii tajnej tel. 261-413-538

Kierownik kancelarii jawnej tel. 261-413-539

WYDZIAŁ PLANOWANIA MOBILIZACYJNEGO I ADMINISTROWANIA REZERWAMI

Szef Wydziału - zastępca komendanta tel. 261-413-540

    SEKCJA PLANOWANIA I UZUPEŁNIEŃ

    Szef sekcji planowania i uzupełnień tel. 261-412-216

    SEKCJA ADMINISTROWANIA REZERWAMI

    Kierownik sekcji administrowania rezerwami tel. 261-413-525

WYDZIAŁ REKRUTACJI

Szef Wydziału Rekrutacji tel. 261-413-542

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy
Szubińska 1
85-915 Bydgoszcz
tel. 261413537
fax. 261413385
wkubydgoszcz@ron.mil.pl

    
  • BIP