Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
SIŁY SOJUSZNICZE W POLSCE

SIŁY SOJUSZNICZE W POLSCE

2017 rok jest rokiem przełomowym ze względu na rozpoczęcie stacjonowania
w Polsce sił sojuszniczych.

Szczyt NATO w Warszawie pokazał jedność, spójność i solidarność Sojuszu Północnoatlantyckiego. Zakończył się podjęciem decyzji, która ma znaczenie historyczne i przełomowe dla przyszłości Polski. Na mocy postanowień szczytu wzmocniona została wschodnia flanka Sojuszu Północnoatlantyckiego poprzez rozmieszczenie na jej obszarze sił sojuszniczych. Zwiększą one zdolność wojsk NATO do natychmiastowego reagowania na pojawiające się zagrożenia.

 

Więcej informacji na www.mon.gov.pl

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy
Szubińska 1
85-915 Bydgoszcz
tel. 261413537
fax. 261413385
wkubydgoszcz@ron.mil.pl

    
  • BIP