Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
RCI Bydgoszcz

Informujemy, że w REGIONALNYM CENTRUM I NFORMATYKI BYDGOSZCZ występują wolne stanowiska służbowe w korpusie oficerów i podoficerów zawodowych, na które mogą być powołani żołnierze rezerwy i osoby, o których mowa w art. 17a ust. 1 ustawy z dn. 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (. j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 173 ze zm.).


Miejsce stawiennictwa kandydatów:

Regionalne Centrum Informatyki

ul. gen. Józefa Dwernickiego 1

85 – 915 BYDGOSZCZ

tel. 261 – 413 – 131


 

WYKAZ STANOWISK NIEOBSADZONYCH
W REGIONALNYM CENTRUM INFORMATYKI BYDGOSZCZ:

Grupa uposażenia:

2/3/4 – kapral/ starszy kapral/plutonowy;

5/6/7 – sierżant/starszy sierżant/ młodszy chorąży;

8/9/10 – chorąży/starszy chorąży/starszy chorąży sztabowy;

11/12 – podporucznik/porucznik;

12/13 – porucznik/kapitan;

14 - major

 

    
  • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy
Szubińska 1
85-915 Bydgoszcz
tel. 261413537
fax. 261413385
wkubydgoszcz@ron.mil.pl

    
  • BIP