Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Oś. Rozpoznania Obrazowego Białobrzegi

Informujemy, że w OŚRODKU ROZPOZNANIA OBRAZOWEGO W BIAŁOBRZEGACH występują wolne stanowiska służbowe w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych zawodowych, na które mogą być powołani żołnierze rezerwy i osoby, o których mowa w art. 17a ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1726).


Miejsce stawiennictwa kandydatów:

 Ośrodek Rozpoznania Obrazowego

BIAŁOBRZEGI

tel. 261 – 887 – 379 lub 261 – 887 – 380.


Wykaz stanowisk służbowych, na które poszukiwani są kandydaci do powołania do zawodowej służby wojskowej w Ośrodku Rozpoznania Obrazowego:

 

 1. młodszy oficer (wychowawczy) – ppor./por. – 1 stanowisko;
 2. podoficer sztabowy – podoficer – SW: 28D29/28D21 – 1 stanowisko;
 3. podoficer sztabowy – podoficer – SW: 54B21/54B22 – 1 stanowisko;
 4. podoficer sztabowy – podoficer – SW: 54C21/99Z99 – 1 stanowisko;
 5. kierownik kancelarii – podoficer – SW: 29A21 – 1 stanowisko;
 6. fotogrametra – szeregowy – SW: 30A66/99Z99 – 1 stanowisko.

Kwalifikacje wymagane od kandydatów do powołania do nw. stanowisko służbowe do zawodowej służby wojskowej
w Ośrodku Rozpoznania Obrazowego:

 

Młodszy Oficer (Wychowawczy):

 

 1. Wykształcenie: posiadanie tytułu zawodowego magistra;
 2. Zaszeregowanie STW: PPOR./POR., U: 11/12;
 3. Znajomość języka angielskiego na poziomie 2, 2, 2, 2 wg STANAG 6001 (żołnierze rezerwy nie posiadający wszystkich czterech sprawności językowych na poziomie 2 również będą brani pod uwagę w procesie rekrutacji)

 

Kwalifikacje preferowane od kandydatów do powołania do zawodowej służby wojskowej
w Ośrodku Rozpoznania Obrazowego:

 

Podoficerowie sztabowi:

 

Wykształcenie:

 1. Wykształcenie średnie;
 2. Zaszeregowanie STW: sierż. (bsm.) – ukończenie kursu kwalifikacyjnego st. sierż. (st. bsm.), mł. chor. (mł. chor. mar.) – ukończenie w zależności od potrzeb kursu doskonalącego.

 

Umiejętności:

 1. Współpraca w zespole;
 2. Koncepcyjnego myślenia;
 3. Ustalania priorytetów w swojej pracy oraz jej organizacja;
 4. Łatwego i szybkiego precyzowania myśli w formie pisemnej i ustnej.

 

Doświadczenie zawodowe:

 1. SW: 28D29/28D21 – zajmowanie stanowiska służbowego w obszarze łączności i informatyki;
 2. SW: 54B21/54B22 – zajmowane stanowiska służbowego w obszarze działalności kadrowej
  lub administracji ogólnej lub personalno – mobilizacyjnej;
 3. SW: 54C21/99Z99 – zajmowanie stanowiska służbowego w obszarze działalności sztabowej.

 

Kierownik kancelarii

 Wykształcenie:

 1. Wykształcenie średnie.
 2. Zaszeregowanie STW: sierż. (bsm.) – ukończenie kursu kwalifikacyjnego st. sierż. (st. bsm.), mł. chor. (mł. chor. mar.) – ukończenie w zależności od potrzeb kursu doskonalącego;
 3. Kurs specjalistyczny dla personelu kancelarii kryptograficznej.

 

Doświadczenie zawodowe:

 1. Zajmowanie stanowiska służbowego w obszarze łączności i informatyki lub ochrony informacji niejawnych.

 Umiejętności:

 1. Kierowania zespołem i organizacji pracy;
 2. Planowania działań;
 3. Oceny podwładnych i realizacji postawionych zadań;
 4. Analitycznej i syntetycznej oceny sytuacji;
 5. Koncepcyjnego myślenia oraz wyciągania i przedstawiania wniosków.

 

Fotogramentra

 

Wykształcenie i inne kwalifikacje:

 1. Ukończenie gimnazjum.
 2. Zaszeregowanie STW: st. szer. (st. mar.) – ukończenie w zależności od potrzeb kursu doskonalącego;

 Doświadczenie zawodowe:

 1. Zajmowanie stanowiska służbowego w obszarze rozpoznania i walki elektronicznej lub w innych korpusach osobowych w specjalności rozpoznanie (dla stanowiska o STW: szer. – niewymagane).

 Umiejętności:

 1. Współpracy w zespole;
 2. Ustalania priorytetów w swojej pracy oraz jej organizacja;
 3. Racjonalnego działania w sytuacjach stresowych.

 

  
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy
Szubińska 1
85-915 Bydgoszcz
tel. 261413537
fax. 261413385
wkubydgoszcz@ron.mil.pl

  
 • BIP