Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
ODDZIAŁY PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO

 

Od września ruszają Oddziały Przygotowania Wojskowego. W programie weźmie udział około 180 szkół z całej Polski. W dniu 2 czerwca opublikowane zostało rozporządzenie Ministerstwa Obrony Narodowej określające program szkolenia, który realizowany będzie w ramach OPW.

 

Program szkolenia obejmuje:

 1) szkolenie zasadnicze w klasach I–III liceum ogólnokształcącego i klasach I–IV technikum, w trakcie   którego są realizowane zajęcia teoretyczne i praktyczne;

2) obóz szkoleniowy w klasie IV liceum ogólnokształcącego i klasie V technikum, w trakcie którego są realizowane zajęcia praktyczne.

W oddziale przygotowania wojskowego w liceum ogólnokształcącym i technikum:

1) zajęcia teoretyczne są realizowane metodą dostosowaną do tematyki zajęć teoretycznych określoną w programie szkolenia, w tym metodą wykładów informacyjnych, dyskusji, inscenizacji zachowań, prezentacji multimedialnych, pokazów umundurowania;

2) zajęcia praktyczne są realizowane metodą dostosowaną do tematyki zajęć praktycznych określoną w programie szkolenia, w tym metodą ćwiczeń, musztry bojowej, pokazów uzbrojenia i sprzętu wojskowego, pokazów prawidłowo wykonywanych przez żołnierza czynności.

Minimalna liczba godzin zajęć realizowanych w ramach programu szkolenia w liceum ogólnokształcącym i w technikum wynosi 230 godzin, w tym 53 godziny zajęć teoretycznych i 177 godzin zajęć praktycznych.

Minimalna liczba godzin zajęć realizowanych w ramach programu szkolenia w liceum ogólnokształcącym wynosi:

1) w klasie I – 30 godzin zajęć, w tym 10 godzin zajęć teoretycznych i 20 godzin zajęć praktycznych;
2) w klasie II – 60 godzin zajęć, w tym 18 godzin zajęć teoretycznych i 42 godziny zajęć praktycznych; 3) w klasie III – 90 godzin zajęć, w tym 25 godzin zajęć teoretycznych i 65 godzin zajęć praktycznych; 4) w klasie IV – 50 godzin zajęć praktycznych realizowanych w trakcie obozu szkoleniowego.

Minimalna liczba godzin zajęć realizowanych w ramach programu szkolenia w technikum wynosi:

1) w klasie I – 30 godzin zajęć, w tym 10 godzin zajęć teoretycznych i 20 godzin zajęć praktycznych;
2) w klasie II – 60 godzin zajęć, w tym 18 godzin zajęć teoretycznych i 42 godziny zajęć praktycznych; 3) w klasie III – 30 godzin zajęć, w tym 10 godzin zajęć teoretycznych i 20 godzin zajęć praktycznych; 4) w klasie IV – 60 godzin zajęć, w tym 15 godzin zajęć teoretycznych i 45 godzin zajęć praktycznych; 5) w klasie V – 50 godzin zajęć praktycznych realizowanych w trakcie obozu szkoleniowego.

Zajęcia praktyczne realizowane przez patronacką jednostkę wojskową organizuje dowódca
tej jednostki.

 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy
Szubińska 1
85-915 Bydgoszcz
tel. 261413537
fax. 261413385
wkubydgoszcz@ron.mil.pl

    
  • BIP