Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
MIANOWANIE NA NOWE STOPNIE WOJSKOWE
Na podstawie Ustawy z dnia 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz.1414 ze zm.) oraz Decyzji nr 435/Pers./DK Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie dostosowania działalności kadrowej do zmian prawnych dotyczących pragmatyki służbowej żołnierzy zawodowych podlegają mianowaniu odpowiednio:
PODOFICEROWIE REZERWY i  OSOBY NIEPODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWI SŁUŻBY WOJSKOWEJ (UKOŃCZONE 60 LAT ŻYCIA, KATEGORIA E LUB N ZDOLNOŚCI DO CZYNNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ)
z dniem 01 stycznia 2014 r. zostaną mianowani na odpowiednio wyższe stopnie wojskowe:
Zainteresowane osoby zamieszkujące na terenie administrowanym przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Bydgoszczy proszone są o kontakt:osobisty z WKU w Bydgoszczy ul. Szubińska 1, 85-915 Bydgoszcz (pok. 14) lub telefoniczny: 261 41 35 43, 261 41 49 61.
    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy
Szubińska 1
85-915 Bydgoszcz
tel. 261413537
fax. 261413385
wkubydgoszcz@ron.mil.pl

    
  • BIP