Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
KWALIFIKACJA WOJSKOWA W 2020 ROKU

Informuję, że dzień 13 marca 2020r. jest ostatnim dniem działania komisji lekarskich kwalifikacji wojskowej w 2020r. Jednocześnie prosze osoby wezwane do stawienia się do kwailifikacji wojskowej w okresie od 16 marca do 30 kwietnia 2020 r. o niestawianie się do Powiatowych Komisji Lekarskich

 

KWALIFIKACJA 2020

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji w 2020 r. (Dz.U. 2019 poz.1981) czas trwania kwalifikacji wojskowej ustalono na okres od dnia 3 lutego do dnia 30 kwietnia 2020 r.

Termin ogłoszenia kwalifikacji wojskowej na terytorium państwa wyznacza się na dzień 16 stycznia 2020 r.

 

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają:

 1. Mężczyźni urodzeni  w 2001 roku;

 

 1. Mężczyźni urodzeni w latach 1996-2000, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

 

 1. Osoby urodzone w latach 1999-2000, które:

a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne
do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres
tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne
do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres
tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności
do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

 

 1. Kobiety urodzone w latach 1996-2001, posiadające kwalifikacje przydatne
  do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2019/2020 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944);

 

 1. Osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

 

Na terenie administrowanym przez WKU w Bydgoszczy będą funkcjonowały poszczególne Powiatowe Komisje Lekarskie:

 

Powiatowa Komisja Lekarska Nr 1 w Bydgoszczy
Bydgoszcz, ul. Gdańska 163
(obiekt Kompleksu Sportowego  „ZAWISZA”/ bud. główny stadionu/
Terminy pracy PKLek.: 17.02. – 08.04.2020 r.
godz. pracy: 7:15 – 15:30

Powiatowa Komisja Lekarska Nr 2 w Bydgoszczy
Bydgoszcz, ul. Gdańska 163
(obiekt Kompleksu Sportowego  „ZAWISZA”/ bud. główny stadionu/
Terminy pracy PKLek.: 17.02. – 08.04.2020 r.
godz. pracy: 7:15 – 15:30

Powiatowa Komisja Lekarska  w Bydgoszczy
Bydgoszcz, ul. Gdańska 163
(obiekt Kompleksu Sportowego  „ZAWISZA”/ bud. główny stadionu/
Terminy pracy PKLek.: 09.03. – 16.04.2020 r.
godz. pracy: 7:30 – 15:00

Powiatowa Komisja Lekarska  w Nakle Nad Notecią
ul. Dąbrowskiego 50
Terminy pracy PKLek.: 03.02. – 26.02.2020 r.
godz. pracy: 07:30 – 14:30

Powiatowa Komisja Lekarska  w Sępólnie Krajeńskim
ul. Młyńska 42
(Liceum Ogólnokształcące)
Terminy pracy PKLek.: 09.03. – 23.03.2020 r.
godz. pracy: 07:15 – 16:00

Powiatowa Komisja Lekarska  w Tucholi
ul. Pocztowa 7b
(Budynek Książnicy Tucholskiej)
Terminy pracy PKLek.: 06.04. – 30.04.2020 r.
godz. pracy: 07:15 – 16:30

 

 

Podstawy prawne:

- Ustawa o Powszechnym Obowiązku Obrony RP z 21 listopada 1967 r. (Dz.U. 2019 r. poz. 1541 ze zm.)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji 2020 roku (Dz. U. 2019 r. poz. 1981).

 

 

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy
Szubińska 1
85-915 Bydgoszcz
tel. 261413537
fax. 261413385
wkubydgoszcz@ron.mil.pl

  
 • BIP