Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy - Kierownictwo

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Kierownictwo

 Wojskowy Komendant Uzupełnień w Bydgoszczy

 ppłk Adam CIESIELSKI

tel. 261-413-535

 Szef Wydziału - Zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień

 mjr Janusz KOŹMIŃSKI

tel. 261-413-540

 Szef Wydziału Rekrutacji

mjr Maciej PASZKOWSKI

tel. 261-413-542

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy
Szubińska 1
85-915 Bydgoszcz
tel. 261413537
fax. 261413385
wkubydgoszcz@ron.mil.pl