Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
JW 5700 Międzyrzecz

Informujemy, że w 17. BRYGADZIE ZMECHANIZOWANEJ W MIĘDZYRZECZUwystępują wolne stanowiska służbowe w korpusie szeregowych zawodowych, na które mogą być powołani żołnierze rezerwy i osoby, o których mowa w art. 17a ust. 1 ustawy z dniu 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1726 ze zm.).


Miejsce stawiennictwa kandydatów:

 Jednostka Wojskowa 5700

ul. Wojska Polskiego 17

66 – 300 MIĘDZYRZECZ

tel.: 261 – 674 – 816 lub 261 – 674 – 265

www.17wbz.wp.mil.pl


Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej odbędą się:

 

 • w każdy wtorek od godz. 08.00.

Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego będzie posiadanie przez kandydata niżej wymienionych dokumentów:

 • dokument tożsamości – książeczka wojskowa;
  • dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia i kwalifikacje;
  • zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu
   z wychowania fizycznego;
  • świadectwo ukończenia ostatniej szkoły (najwyższe wykształcenie);
  • strój sportowy/obuwie sportowe.
  • przybory piśmiennicze

Kwalifikacje odbywać się będą w dwóch etapach:

-         Etap I – rozmowa kwalifikacyjna, na której kandydaci przedstawią posiadane dokumenty, ukończone kursy i posiadane wykształcenie;

-         Etap II – sprawdzian sprawności fizycznej (celem przystąpienia do sprawdzianu kandydat musi posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do uczestnictwa w sprawdzianie).

  
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy
Szubińska 1
85-915 Bydgoszcz
tel. 261413537
fax. 261413385
wkubydgoszcz@ron.mil.pl

  
 • BIP