Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
JW 4808 GOŁDAP

Informujemy, że w Jednostce Wojskowej Nr 4808 w Gołdapi występują wolne stanowiska służbowe w korpusie szeregowych zawodowych, na które mogą być powołani żołnierze rezerwy i osoby, o których mowa w art. 17a ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych
(t. j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 173 ze zm.)


Kwalifikacje są prowadzone w każdy poniedziałek o godz. 10.00.w dwóch garnizonach

GARNIZON GOŁDAP przy ul. Partyzantów 33,

       GARNIZON ELBLĄG przy ul. Kwiatkowskiego 15.

 

Telefony kontaktowe: Garnizon  GOŁDAP  ( 261 – 336 – 244),

                                                         ELBLĄG  ( 261 - 313 – 216).


KANDYDACI POWINNI MIEĆ ZE SOBĄ:

 

 1.   Zaświadczenie lekarskie o braku p/wskazań zdrowotnych do zwiększonego wysiłku fizycznego w ramach sprawdzianu z WF,
 2.   Strój sportowy
 3.   Dokumenty osobiste ( dowód osobisty, książeczka wojskowa, prawo jazdy, itp.)
 4.   Wszystkie inne dokumenty poświadczające wykształcenie oraz posiadane uprawnienia.(świadectwa, zaświadczenia, dyplomy)
 5.  Zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej,

 

WARUNKI NABORU:

 • obywatelstwo polskie,
 • wiek  - poniżej 34 roku życia,
 • wykształcenie minimum  zasadnicze zawodowe,
 • odbyta służba przygotowawcza  lub zasadnicza służba wojskowa.( nie uwzględniamy służby zastępczej),
 • niekaralność,
 • dobry stan zdrowia,
 • rozmowa kwalifikacyjna,
 • pozytywnie zdany sprawdzian z WF.

ZASTRZEGAMY  SOBIE PRAWO KWALIFIKOWANIA KANDYDATÓW WEDŁUG               NASZYCH POTRZEB!

  
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy
Szubińska 1
85-915 Bydgoszcz
tel. 261413537
fax. 261413385
wkubydgoszcz@ron.mil.pl

  
 • BIP