Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
JW 4539 Białobrzegi

Informujemy, że w 9. BATALIONIE DOWODZENIA W BIAŁOBRZEGACH występują wolne stanowiska służbowe w korpusie podoficerów i szeregowych zawodowych, na które mogą być powołani żołnierze rezerwy i osoby, o których mowa w art. 17a ust. 1 ustawy z dn. 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (t. j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 173 ze zm.)


Miejsce stawiennictwa kandydatów:

Jednostka Wojskowa 4539

Osiedle Wojskowe 93

05 – 127 BIAŁOBRZEGI

tel. 261 – 887 – 517 lub 261 – 887 – 678

9bdow.wp.mil.pl


Informujemy, że w dniu 29 sierpnia 2018 r., 11 września 2018 r. oraz 25 września 2018 r. zostaną przeprowadzone kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej na niżej wymienione stanowiska służbowe:

 

 

 

Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotowej kwalifikacji zostały umieszczone na stronie internetowej 9. Batalionu Dowodzenia.


    
  • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy
Szubińska 1
85-915 Bydgoszcz
tel. 261413537
fax. 261413385
wkubydgoszcz@ron.mil.pl

    
  • BIP