Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
JW 4509 Bielkowo

Informujemy, że w 102. BATALIONIE OCHRONY W BIELKOWIE występują wolne stanowiska służbowe w korpusie szeregowych zawodowych, na które mogą być powołani żołnierze rezerwy i osoby, o których mowa w art. 17a ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych
(t. j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 330)


Miejsce stawiennictwa kandydatów:

Jednostka Wojskowa 4509

Bielkowo

73 – 108 KOBYLANKA

tel. 261 – 461 – 123, 261 – 461 – 124, 261 – 461 – 125 lub 261 – 461 – 126

102bo.wp.mil.pl


Informujemy, że nabór do zawodowej służby wojskowej w 102. Batalionie ochrony w Bielkowie odbywać się będzie w każdą pierwszą i trzecią środę miesiąca. Stawiennictwo w dniu kwalifikacji o godz. 08.00.

UWAGA! Każdorazowo przed udaniem się na kwalifikacje potwierdzić telefonicznie
termin kwalifikacji z JW.

 

Informujemy, że w dniu 18.09.2019 r. nie będzie prowadzony nabór kandydatów do zawodowej służby wojskowej w 102. Batalionie Ochrony w Bielkowie.

Kwalifikacje odbędą się w dniu 16.09.2019 r.


Poszukiwani są szczególnie kandydaci na stanowiska w korpusie szeregowych zawodowych, korpus osobowy wojsk lądowych:

 • o specjalnościach ogólnowojskowych:

-               celowniczy,

-               zwiadowca, zwiadowca – nurek,

-               strzelec.

 • o specjalnościach logistycznych:

-               kierowca z uprawnieniami kat. C, C+E,

-               obsługa urządzeń i sprzętu przeładunkowego,

-               kucharz,

-               operator kucharki,

-               mechanik,

-               elektromechanik.

 • o specjalnościach przeciwlotniczych:

-               obsługa armaty przeciwlotniczej, celowniczy.


W kwalifikacjach na wolne stanowiska mogą brać udział:

 • żołnierze rezerwy po odbyciu zasadniczej służby wojskowej;
 • żołnierze Narodowych Sił Rezerwowych;
 • żołnierze po służbie przygotowawczej.

 

Preferowani będą kandydaci do 35 roku życia.


Kandydaci powinni:

 • posiadać zaświadczenie od lekarza o braku przeciwskazań do odbycia testu wysiłkowego ze sprawności fizycznej
 • posiadać strój sportowy stosowny do warunków atmosferycznych;
 • przybory do pisania;
 • kserokopie posiadanych dokumentów.

Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego będzie posiadanie niżej wymienionych dokumentów (oryginał wraz z wykonaną kserokopią):

 • dowód osobisty, książeczka wojskowa, prawo jazdy;
 • zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej, opinie służbowe, kontrakt na pełnienie służby w NSR, zaświadczenie o odbyciu ćwiczeń w NSR;
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie;
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje np. uprawnienia do obsługi maszyn inżynieryjnych.

 

  
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy
Szubińska 1
85-915 Bydgoszcz
tel. 261413537
fax. 261413385
wkubydgoszcz@ron.mil.pl

  
 • BIP