Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
JW 4495 Kraków

Informujemy, że w 16. BATALIONIE POWIETRZNODESANTOWYM W KRAKOWIE występują wolne stanowiska służbowe w korpusie szeregowych zawodowych, na które mogą być powołani żołnierze rezerwy
i osoby, o których mowa w art. 17a ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (t. j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 330).


Miejsce stawiennictwa kandydatów:

Jednostka Wojskowa 4495

ul. Wrocławska 82

30 – 901 Kraków

tel. 261 – 134 – 551

16bpd.wp.mil.pl


Kwalifikacje kandydatów do zawodowej służby wojskowej w Jednostce Wojskowej
4495 Kraków odbywać się będą w 2019 roku w następujących terminach:

-                    28 maja 2019 r.,

-                    11 czerwca 2019 r.,

-                    10 i 24 września 2019 r.,

-                    08 października 2019 r.,

-                    12 listopada 2019 r.,

-                    10 grudnia 2019 r.

-

Informujemy, że w jednostce wojskowej 4495 w Krakowie występują wakujące stanowiska przeznaczone dla żołnierzy zawodowych w niżej wymienionych specjalnościach wojskowych:

 

 

 


    
  • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy
Szubińska 1
85-915 Bydgoszcz
tel. 261413537
fax. 261413385
wkubydgoszcz@ron.mil.pl

    
  • BIP