Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
JW 4408 Sulechów

Informujemy, że w 5. PUŁKU ARTYLERII W SULECHOWIE występują wolne stanowiska służbowe, na które mogą być powołani żołnierze rezerwy i osoby, o których mowa w art. 17a ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (t. j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 173 ze zm.).


Miejsce stawiennictwa kandydatów:

Jednostka Wojskowa 4408

ul. Wojska Polskiego 1

66 – 100 SULECHÓW

tel. 261 – 569 – 635 (oficerowie) lub 261 – 569 – 644 (podoficerowie i szeregowi)

www.5pa.wp.mil.pl


Kwalifikacje kandydatów do zawodowej służby wojskowej w Jednostce Wojskowej 4408 w Sulechowie odbywają się w każdą środę o godz. 08.00.  

 

Pułk posiada mieszkania funkcyjne w garnizonie m. Sulechów lub Zielona Góra.


Minimalne wymagania na stanowiska:

 

 1. oficerowie: wykształcenie magisterskie, znajomość języka angielskiego wg STANAG 6001
  na poziomie 1111 (preferowane 2222), niekaralność.
 2. podoficerowie: wykształcenie średnie, niekaralność.
 3. szeregowi: ukończone co najmniej gimnazjum, niekaralność.

Na kwalifikacje kandydat powinien posiadać:

 • dowód osobisty;
 • książeczkę wojskową;
 • dokumenty potwierdzające ukończone szkoły i kursy;
 • strój sportowy (osobne obuwie na bieżnię i halę sportową);
 • prawo jazdy;
 • zaświadczenie od lekarza rodzinnego o możliwości przystąpienia do egzaminu z WF;
 • kopia ostatniej opinii służbowej (tylko w przypadku byłych żołnierzy zawodowych);
 • kopia ostatniej opinii służbowej oraz dokument potwierdzający mianowanie na aktualnie posiadany stopień (tylko w przypadku pełnienia służby w Policji, Straży Granicznej i Służbie Więziennej).

  
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy
Szubińska 1
85-915 Bydgoszcz
tel. 261413537
fax. 261413385
wkubydgoszcz@ron.mil.pl

  
 • BIP