Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
JW 4391 Tomaszów Mazowiecki

Informujemy, że w 7. BATALIONIE KAWALERII POWIETRZNEJ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM występują wolne stanowiska służbowe w korpusie szeregowych zawodowych, na które mogą być powołani żołnierze rezerwy i osoby, o których mowa w art. 17a ust. 1 ustawy z dniu 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (t. j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 330).


Miejsce stawiennictwa kandydatów:

Jednostka Wojskowa 4391

ul. Piłsudskiego 72

97 – 200 Tomaszów Mazowiecki

tel.: 261 – 167 – 714


W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych informujemy, kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej będą odbywać się w każdy piątek aż do odwołania.

Najbliższe kwalifikacje odbędą się w dniu 06 września 2019 r. godzina 08.30.


Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego będzie posiadanie przez kandydata niżej wymienionych dokumentów:

 • dokument tożsamości – książeczka wojskowa;
  • dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia i kwalifikacje;
  • zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu
   z wychowania fizycznego;
 • świadectwo ukończenia ostatniej szkoły (najwyższe wykształcenie);
 • strój sportowy/obuwie sportowe.
 • przybory piśmiennicze

Kwalifikacje odbywać się będą w dwóch etapach:

-         Etap I – rozmowa kwalifikacyjna, na której kandydaci przedstawią posiadane dokumenty, ukończone kursy i posiadane wykształcenie;

-         Etap II – sprawdzian sprawności fizycznej (celem przystąpienia do sprawdzianu kandydat musi posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do uczestnictwa w sprawdzianie).


                                                                                                                                          

                                                                                                                                              

  
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy
Szubińska 1
85-915 Bydgoszcz
tel. 261413537
fax. 261413385
wkubydgoszcz@ron.mil.pl

  
 • BIP