Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
JW 4390 Tomaszów Mazowiecki

Informujemy, że w 25. BATALIONIE DOWODZENIA W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM występują wolne stanowiska służbowe w korpusie podoficerów i szeregowych zawodowych, na które mogą być powołani żołnierze rezerwy i osoby, o których mowa w art. 17a ust. 1 ustawy z dniu
11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

(t. j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 173 ze zm.).


Miejsce stawiennictwa kandydatów:

Jednostka Wojskowa 4390

ul. Piłsudskiego 72

97 – 200 Tomaszów Mazowiecki

 

tel.: 261 – 167 – 812, 261 – 167 – 832


Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej odbędą się w dniu:

 

  • 12, 19 października 2018 r.

 

Zbiórka żołnierzy godz. 8.30 przy biurze przepustek na ul. Piłsudskiego 72.


Kandydat powinien posiadać:

- dokument tożsamości - ksiązeczkę wojskową;

- dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie;

- zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystapienia do egzaminu z wychowania fizycznego;

- strój sportowy;

przybory pismiennicze.

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy
Szubińska 1
85-915 Bydgoszcz
tel. 261413537
fax. 261413385
wkubydgoszcz@ron.mil.pl