Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
JW 4390 Tomaszów Mazowiecki

Informujemy, że w 25. BATALIONIE DOWODZENIA W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM występują wolne stanowiska służbowe w korpusie szeregowych   i podoficerów  zawodowych, na które mogą być powołani żołnierze rezerwy i osoby, o których mowa w art. 17a ust. 1 ustawy z dniu 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (t. j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 173 ze zm.).


Miejsce stawiennictwa kandydatów:

Jednostka Wojskowa 4390

ul. Piłsudskiego 72

97 – 200 Tomaszów Mazowiecki

tel.: 261 – 167 – 832, 261 – 167 – 812

 

KWALIFIKACJE PROWADZONE BĘDĄ  14 MARCA 2019 r. o godz. 07.40


Kwalifikacje będą prowadzone na stanowiska:

 

Korpus podoficerów ( sierż, st. sierż.,mł.chor.) w korpusie osobowym:

Łączności i informatyki

Wojsk Lądowych

Logistyki

Przeciwlotniczy

Inżynierii Wojskowej

OPBMR

Na weryfikację mogą zgłaszać się podoficerowie rezerwy posiadający stopień – PLUTONOWY

 

Korpus szeregowych w specjalnościach:

Kierowca kat. C+E

Saper

Kawaleria Powietrzna

Uwaga: stanowiska w KO szeregowych – objęte szkoleniem SPADOCHRONOWYM


Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego będzie posiadanie
przez kandydata niżej wymienionych dokumentów:

 • dokument tożsamości – książeczka wojskowa;
  • dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia i kwalifikacje;
  • zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu
   z wychowania fizycznego;
 • świadectwo ukończenia ostatniej szkoły (najwyższe wykształcenie);
 • strój sportowy/obuwie sportowe.
 • przybory piśmiennicze
 • świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych)

Kwalifikacje odbywać się będą w dwóch etapach:

-         Etap I – rozmowa kwalifikacyjna, na której kandydaci przedstawią posiadane dokumenty, ukończone kursy i posiadane wykształcenie;

-         Etap II – sprawdzian sprawności fizycznej (celem przystąpienia do sprawdzianu kandydat musi posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do uczestnictwa w sprawdzianie).


Przed wyjazdem na kwalifikacje wymagany jest kontakt telefoniczny z przedstawicielami JW. w celu potwierdzenia informacji o wolnych stanowiskach oraz zgłoszenia chęci przystąpienia do kwalifikacji.

  
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy
Szubińska 1
85-915 Bydgoszcz
tel. 261413537
fax. 261413385
wkubydgoszcz@ron.mil.pl

  
 • BIP