Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
JW 4198 Grójec

Informujemy, że w 1. BAZIE LOTNICTWA TRANSPORTOWEGO W WARSZAWIE występują wolne stanowiska służbowe
w korpusie oficerów i podoficerów zawodowych, na które mogą być powołani żołnierze rezerwy i osoby, o których mowa
w art. 17a ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych
(t. j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 173 ze zm.).


Miejsce stawiennictwa kandydatów:

Jednostka Wojskowa 4198

ul. Żwirki i Wigury 1c

00 – 909 Warszawa 60

1bltr.wp.mil.pl

tel. 261 – 821 – 739 (dla korpusu oficerów), 261 – 821 – 397 (dla korpusu podoficerów)


Głównym zadaniem 1. Bazy Lotnictwa Transportowego jest zabezpieczenie transportu powietrznego najważniejszych osób w państwie (VIP). Zadania realizowane są w kraju i za granicą. Flota statków powietrznych 1. BLTr jest sukcesywnie powiększana o nowoczesne samoloty, a personel służby inżynieryjno – lotniczej bierze udział w licznych kursach i szkoleniach, również międzynarodowych.

Ponadto, personelowi wykonującemu bezpośrednią obsługę statków powietrznych przeznaczonych
do wykonywania zadań transportu o statusie „HEAD” przysługuje w charakterze stałym, dodatek specjalny z mnożnikiem 0,20 kwoty bazowej.

    
  • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy
Szubińska 1
85-915 Bydgoszcz
tel. 261413537
fax. 261413385
wkubydgoszcz@ron.mil.pl

    
  • BIP