Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
JW 4115 Gliwice

Informujemy, że w 6. BATALIONIE POWIETRZNODESANTOWY W GLIWICACH występują wolne stanowiska służbowe, na które mogą być powołani żołnierze rezerwy i osoby, o których mowa
w art. 17a ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (zawodowych (t. j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 330).


Miejsce stawiennictwa kandydatów:

Jednostka Wojskowa 4115

ul. gen. Andersa 47

44 – 121 GLIWICE

tel. 261 – 111 – 726

6batalion.wp.mil.pl


Kwalifikacje kandydatów do zawodowej służby wojskowej w Jednostce Wojskowej
4115 Gliwice odbywać się będą w 2019 roku w następujących terminach:

-                    21 sierpnia 2019 r. (środa) godz. 8.00,

-                    11 i 18 września 2019 r. (środa) godz. 8.00,

-                    16 i 23 października 2019 r. (środa) godz. 8.00,

-                   13 i 20 listopada 2019 r. (środa) godz. 8.00,

-                   04 i 11 grudnia 2019 r. (środa) godz. 8.00.


Jednocześnie informujemy, że Jednostka Wojskowa JW 4115 Gliwice posiada następujące wakujące stanowiska:

 

    
  • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy
Szubińska 1
85-915 Bydgoszcz
tel. 261413537
fax. 261413385
wkubydgoszcz@ron.mil.pl

    
  • BIP