Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
JW 4094 Wałcz

Informujemy, że w 104. BATALIONIE LOGISTYCZNYM W WAŁCZU występują wolne stanowiska służbowe w korpusie szeregowych zawodowych, na które mogą być powołani żołnierze rezerwy
i osoby, o których mowa w art. 17a ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1726 ze zm.).


Miejsce stawiennictwa kandydatów:

Jednostka Wojskowa 4094

ul. Tadeusza Kościuszki 24

78 – 600 Wałcz

tel.: 261 – 472 – 434 lub. 261 – 472 – 121

104blog.wp.mil.pl

 


Informujemy, że Jednostka Wojskowa JW 4094 w Wałczu posiada wolne stanowiska w korpusie szeregowych zawodowych: kierowcy kat. „C”, „C + E” oraz „D”

    
  • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy
Szubińska 1
85-915 Bydgoszcz
tel. 261413537
fax. 261413385
wkubydgoszcz@ron.mil.pl

    
  • BIP