Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
JW 4009 KRAKÓW

Informujemy, że w 6. BATALIONIE DOWODZENIA W KRAKOWIE występują wolne stanowiska służbowe, na które mogą być powołani żołnierze rezerwy i osoby, o których mowa w art. 17a ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (t. j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 173 ze zm.)


Miejsce stawiennictwa kandydatów:

Jednostka Wojskowa 4009

ul. Ułanów 43

31 – 045 Kraków

tel. 261 – 136 – 652, 261 – 135 – 538, 261 – 135 – 537

www.6bdow.wp.mil.pl


Kwalifikacje kandydatów do zawodowej służby wojskowej w Jednostce Wojskowej
4009 Kraków odbywać się będą w 2019 roku w następujących terminach:

-                    11 lipca 2019 r.,

-                    20 sierpnia 2019 r.,

-                    03 i 17 września 2019 r.,

-                    08 i 22 października 2019 r.,

-                    05 i 19 listopada 2019 r.,

-                    03 i 17 grudnia 2019 r.


 

 


                                                                                                                                      

    
  • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy
Szubińska 1
85-915 Bydgoszcz
tel. 261413537
fax. 261413385
wkubydgoszcz@ron.mil.pl

    
  • BIP