Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
JW 4009 KRAKÓW

Informujemy, że w 6. BATALIONIE DOWODZENIA W KRAKOWIE występują wolne stanowiska służbowe, na które mogą być powołani żołnierze rezerwy i osoby, o których mowa w art. 17a ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (t. j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 173 ze zm.)


Miejsce stawiennictwa kandydatów:

Jednostka Wojskowa 4009

ul. Ułanów 43

31 – 045 Kraków

tel. 261 – 136 – 652, 261 – 135 – 538, 261 – 135 – 537

www.6bdow.wp.mil.pl


Planowane terminy kwalifikacji w Jednostce Wojskowej 4009 w Krakowie w 2018 roku:

-          13 listopada 2018 r.;

-          04 grudnia 2018 r.

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy
Szubińska 1
85-915 Bydgoszcz
tel. 261413537
fax. 261413385
wkubydgoszcz@ron.mil.pl