Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
JW 3854 ŚWINOUJŚCIE

Informujemy, że w 12. DYWIZJONIE TRAŁOWCÓW W ŚWINOUJŚCIU występują wolne stanowiska służbowe w korpusie szeregowych zawodowych, na które mogą być powołani żołnierze rezerwy i osoby,
o których mowa w art. 17a ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (t. j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 173 ze zm.).


Miejsce stawiennictwa kandydatów:

Jednostka Wojskowa 3854

ul. Steyera 6

72 – 600 ŚWINOUJŚCIE

 

tel. 261 – 242 – 120, 261 – 242 – 521

 


W 12. Dywizjonie Trałowców w Świnoujściu występują stanowiska służbowe w specjalnościach wojskowych przeznaczonych do uzupełnienia żołnierzami zawodowymi w korpusie szeregowych:

 

  1. kucharz okrętowy – SW: 38B62 – 4 stanowiska;
  2. motorzysta – SW: 24T62 – 3 stanowiska;
  3. miner –SW: 24C64 – 1 stanowisko;
  4. sygnalista – SW: 24B62 – 6 stanowisk;
  5. elektryk – SW: 24T66 – 4 stanowiska.

Jednocześnie informujemy, że kwalifikacje do służby zawodowej odbywają się w każdy wtorek miesiąca o godz. 10.00.

Kandydaci powinni posiadać zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwskazań do egzaminu sprawności fizycznej oraz kopie potwierdzające kwalifikacje wojskowe i cywilne.

W przypadku braku właściwej specjalności wojskowej, pod uwagę będą brane kwalifikacje cywilne odpowiadające danej specjalności.

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy
Szubińska 1
85-915 Bydgoszcz
tel. 261413537
fax. 261413385
wkubydgoszcz@ron.mil.pl