Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
JW 3718 Nowy Glinnik

Informujemy, że w POWIETRZNEJ JEDNOSTCE EWAKUACJI MEDYCZNEJ W NOWYM GLINNIKU, pozostającej w strukturach 25 Brygady Kawalerii Powietrznej występują wolne stanowiska służbowe, na które mogą być powołani żołnierze rezerwy i osoby, o których mowa w art. 17a ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (t. j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 173 ze zm.)


Kwalifikacje dla kandydatów prowadzone będą po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z przedstawicielem JW zgodności posiadanego wyksztalcenia i wymaganych ustawowo uprawnień zgodnie z Kartą Opisu Stanowiska Służbowego w terminie wybranym i dogodnym dla kandydatów.


Kandydaci w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej powinni posiadać:

-         aktualne zaświadczenie od lekarza stwierdzające brak przeciwwskazań do odbycia sprawdzianu sprawności fizycznej;

-         ubiór sportowy, obuwie sportowe;

-         dowód osobisty;

-         książeczka wojskowa;

-         dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i uprawnienia,

-         inne dokumenty mające wpływ na ostateczną ocenę (ukończone kursy, szkolenia, praktyczne umiejętności).


Jednocześnie informujemy, że ze względu na korpus osobowy w jakim występują wakujące stanowiska służbowe, aby uniknąć narażania kandydatów na stres i niepotrzebne wydatki, kwalifikacje dla kandydatów prowadzone będą po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym zgodności posiadanego wykształcenia i wymaganych ustawowo uprawnień zgodnie z Kartą Opisu Stanowiska Służbowego.

Osobą wyznaczoną do kontaktów w tym zakresie jest Podoficer Sztabowy Sekcji Personalnej – mł. chor. Marcin GRUSZCZYŃSKI tel. 261 – 167 – 509.


Adres do korespondencji:

Jednostka Wojskowa 3718 Nowy Glinnik

97 – 217 Lubochnia

tel. 261 – 167 – 509


WYKAZ WAKUJĄCYCH STANOWISK SŁUŻBOWYCH
W POWIETRZNEJ JEDNOSTCE EWAKUACJI MEDYCZNEJ

 

 1. 1.     SEKCJA PERSONALNA (S-1) – SZEF SEKCJI – POR./KPT., SW: 54B01/99Z99 – ukończony podstawowy kurs kadrowy, znajomość j. angielskiego wg STANAG 2222;
 2. SEKCJA OPERACYJNA (S-3) – SZEF SEKCJI – POR./KPT., SW: 20C03 – znajomość j. angielskiego wg STANAG 2222;
 3. SEKCJA OPERACYJNA (S-3) – PODOFICER SZTABOWY – SIERŻ./ST. SIERŻ./MŁ. CHOR., SW: 30A21;
 4. SEKCJA LOGISTYKI (S-4) – PODOFICER SZTABOWY – SIERŻ./ST. SIERŻ./MŁ. CHOR., SW: 38A21/38T39;
 5. PION BEZPIECZEŃSTWA LOTÓW – PODOFICER SZTABOWY – SIERŻ./ST. SIERŻ./MŁ. CHOR., SW: 22J21/22J22;
 6. ZESPÓŁ MEDYCZNY – OFICER – PPOR./POR. SW: 38A01 – znajomość j. angielskiego wg STANAG 2222;
 7. GRUPA OPIEKI MEDYCZNEJ -– STARSZY LEKARZ – POR./KPT., SW: 40A05 – posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza na terytorium RP, znajomość j. angielskiego wg STANAG 1111;
 8. KLUCZ ŚMIGŁOWCÓW – PILOT – PPOR./POR., SW: 22B07 – posiadanie uprawnień pilota śmigłowca średniego
  i lekkiego, znajomość j. angielskiego wg STANAG 2222;
 9. KLUCZ ŚMIGŁOWCÓW – PILOT – PPOR./POR., SW: 22B07 – posiadanie uprawnień pilota śmigłowca średniego
  i lekkiego, znajomość j. angielskiego wg STANAG 2222;
 10. KLUCZ ŚMIGŁOWCÓW – PILOT – PPOR./POR., SW: 22B07 – posiadanie uprawnień pilota śmigłowca średniego
  i lekkiego, znajomość j. angielskiego wg STANAG 2222;
 11. GRUPA OBSŁUGI TECHNICZNEJ – INŻYNIER – PPOR./POR., SW: 22J01/22D04 – studia wyższe II stopnia
  na kierunku technicznym, znajomość j. angielskiego wg STANAG 2222
 12. KLUCZ EKSPLOATACJI ŚMIGŁOWCÓW – STARSZY TECHNIK ŚMIGŁOWCA – SIERŻ./ST. SIERŻ./MŁ. CHOR.,
  SW: 22J33 – wykształcenie średnie techniczne (podlega weryfikacji);
 13. KLUCZ EKSPLOATACJI OSPRZĘTU – STARSZY TECHNIK ŚMIGŁOWCA – SIERŻ./ST. SIERŻ./MŁ. CHOR.,
  SW: 22J27 – wykształcenie średnie techniczne (podlega weryfikacji);
 14. KLUCZ EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ RADIOELEKTRONICZNYCH – TECHNIK ŚMIGŁOWCA – SIERŻ./ST. SIERŻ./MŁ. CHOR., SW: 22J24 – wykształcenie średnie techniczne (podlega weryfikacji).

 

  
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy
Szubińska 1
85-915 Bydgoszcz
tel. 261413537
fax. 261413385
wkubydgoszcz@ron.mil.pl

  
 • BIP