Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
JW 2901 Szczecin

5 Pułk Inżynieryjny Szczecin Podjuchy

 

Jednostka Wojskowa

Telefon

Terminy kwalifikacji

5 Pułk Inżynieryjny Szczecin Podjuchy
woj. Zachodniopomorskie

 

261454788

 

Kwalifikacje do korpusu szeregowych zaplanowano:

w Jednostce Wojskowej 2901. ul. Metalowa 39

 

Najbliższe kwalifikacje odbędą się 26.06.2019 r.                                                          i  w każdą środę w godz. 08.00 – 12.00                                        t.j. 03, 10, 17. 07.2019 r.

Stawiennictwo w dniu kwalifikacji godz. 8.00

Kandydat w dniu kwalifikacji powinien posiadać oryginał
nw. dokumentów wraz z wykonaną kserokopią:

-        książeczkę wojskową, dowód osobisty, prawo jazdy;

-        zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej, opinie służbowe, kontrakt na pełnienie służby
w Narodowych Siłach Rezerwowych,  zaświadczenie
o odbyciu ćwiczeń w NSR, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje np. uprawnienia do obsługi maszyn inżynieryjnych.

-        dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie;

-        zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań
do odbycia testu wysiłkowego ze sprawności fizycznej;

-        strój sportowy stosowny do warunków atmosferycznych, przybory do pisania, kserokopie posiadanych dokumentów.

 

W kwalifikacjach na wolne stanowiska mogą brać udział:

-        żołnierze rezerwy po odbyciu zasadniczej służby wojskowej;

-        żołnierze Narodowych Sił Rezerwowych;

-        żołnierze po służbie przygotowawczej

Poszukiwani są szczególnie kandydaci na stanowiska
w korpusie szeregowych zawodowych,
o specjalnościach logistycznych:

 

  • kierowca z uprawnieniami kat. C, C+E;

 

 

UWAGA !

Każdorazowo przed udaniem się na kwalifikacje potwierdzić telefonicznie termin kwalifikacji z JW.

 

    
  • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy
Szubińska 1
85-915 Bydgoszcz
tel. 261413537
fax. 261413385
wkubydgoszcz@ron.mil.pl

    
  • BIP