Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
JW 2901 Szczecin

Informujemy, że w 5. PUŁKU INŻYNIERYJNYM W SZCZECINIE występują wolne stanowiska służbowe w korpusie szeregowych zawodowych, na które mogą być powołani żołnierze rezerwy
i osoby, o których mowa w art. 17a ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (t. j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 173 ze zm.).


Miejsce stawiennictwa kandydatów:

Jednostka Wojskowa 2901

ul. Metalowa 39

70 – 727 SZCZECIN – PODJUCHY

tel.: 261 – 454 – 788

5pinz.wp.mil.pl


Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej odbywać się będą w każdą środę w godz. 08.00 – 12.00 (stawiennictwo na godz. 8.00).

Najbliższe kwalifikacje prowadzone są w dniach 16 stycznia 2019 r., 23 stycznia 2019 r.,
oraz 30 stycznia 2019 r.


WYKAZ NIEOBSADZONYCH STANOWISK W 5. PUŁKU INŻYNIERYJNYM

 


Kierowani na kwalifikacje powinni:

 • spełniać wymagania powołania do zawodowej służby wojskowej wynikające z ustawy z dnia 11.09.2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych;
 • posiadać stosowne uprawnienia wynikające ze specjalności wojskowej wymienionych powyżej.

 

Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego będzie posiadanie przez kandydata niżej wymienionych dokumentów:

 • dowód osobisty, książeczka wojskowa;
 • świadectwo ukończenia ostatniej szkoły (najwyższe wykształcenie)
  • dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia i kwalifikacje;
  • zaświadczenie od lekarza o braku przeciwskazań do odbycia egzaminu z WF
   lub zaświadczenie o zdanym egzaminie;
  • dokumenty potwierdzające przebieg służby zasadniczej, służby przygotowawczej;
  • życiorys /CV/;
  • strój sportowy/obuwie sportowe;
  • przybory piśmiennicze.


 

  
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy
Szubińska 1
85-915 Bydgoszcz
tel. 261413537
fax. 261413385
wkubydgoszcz@ron.mil.pl

  
 • BIP