Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
JW 2748 Wrocław

Informujemy, że w 31. BATALIONIE RADIOTECHNICZNYM WE WROCŁAWIU występują wolne stanowiska służbowe w korpusie podoficerów i szeregowych zawodowych, na które mogą być powołani żołnierze rezerwy i osoby, o których mowa w art. 17a ust. 1 ustawy z dniu 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (t. j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 173 ze zm.).


Miejsce stawiennictwa kandydatów:

Jednostka Wojskowa 2748

ul. Graniczna 13

50 – 984 Wrocław 27

 

tel.: 261 – 669 – 966, 261 – 669 – 969


Rozmowy kwalifikacyjne i egzamin z wychowania fizycznego dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej odbędą się w dniu:

 

 • 09 maja 2019 r. o godz. 08.00

 

            Osoby zgłaszające się na kwalifikację powinny posiadać ze sobą:

 • dowód osobisty,
 • wojskowy dokument tożsamości,
 • prawo jazdy,
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie,
 • dokumenty potwierdzające odbycie służby wojskowej (ćwiczeń wojskowych),
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i specjalności wojskowe,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wysiłku fizycznego,
 • strój sportowy.

GARNIZON WROCŁAW:

 

DOWÓDCA RADIOSTACJI

PDF. U: 5/6/7 SW: 22G24/38T27

Posiadanie świadectwa kwalifikacji uprawniające do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych (uprawnień elektroenergetycznych). Zajmowanie stanowisk w obszarze działalności sztabowej, dowódczej lub łączności i informatyki.

 

GARNIZON POZNAŃ:

 

STARSZY OPERATOR - ELEKTROMECHANIK

PDF. MŁ. U: 2/3/4 SW: 22G24/22G23

Posiadanie świadectwa kwalifikacji uprawniające do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych (uprawnień elektroenergetycznych). Zajmowanie stanowisk w obszarze działalności obsługi urządzeń i sprzętu wojskowego.

 

SAMODZIELNY OPERATOR - KIEROWCA

PDF. MŁ. U: 2/3/4 SW: 22G24/38T27

Posiadanie świadectwa kwalifikacji uprawniające do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych (uprawnień elektroenergetycznych). Zajmowanie stanowisk w obszarze działalności radiolokacji. Prawo jazdy kategorii: CE.

 

MŁODSZY TECHNIK

PDF. MŁ. U: 2/3/4 SW: 22G24/22G23

Posiadanie świadectwa kwalifikacji uprawniające do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych (uprawnień elektroenergetycznych). Zajmowanie stanowisk w obszarze działalności obsługi urządzeń i sprzętu wojskowego.

 

TECHNIK

PDF. MŁ. U: 2/3/4 SW: 22G25

Posiadanie świadectwa kwalifikacji uprawniające do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych (uprawnień elektroenergetycznych). Zajmowanie stanowisk w obszarze działalności radiolokacji.

 

OPERATOR - KIEROWCA

SZER. / ST. SZER. U: 0/1 SW: 22G61/38T65

Prawo jazdy kategorii: CE.

 

GARNIZON POWIDZ:

 

MŁODSZY TECHNIK

PDF. MŁ. U: 2/3/4 SW: 22G24/22G23

Posiadanie świadectwa kwalifikacji uprawniające do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych (uprawnień elektroenergetycznych). Zajmowanie stanowisk w obszarze działalności obsługi urządzeń i sprzętu wojskowego.

 

SAMODZIELNY OPERATOR

PDF. MŁ. U: 2/3/4 SW: 22G24

Posiadanie świadectwa kwalifikacji uprawniające do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych (uprawnień elektroenergetycznych). Zajmowanie stanowisk w obszarze działalności radiolokacji.

 

TECHNIK

PDF. MŁ. U: 2/3/4 SW: 22G25

Posiadanie świadectwa kwalifikacji uprawniające do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych (uprawnień elektroenergetycznych). Zajmowanie stanowiska w obszarze działalności obsługi urządzeń i sprzętu radiotechnicznego.

 

OPERATOR - ELEKTROMECHANIK

SZER. / ST. SZER. U: 0/1 SW: 22G61/22G66

 

GARNIZON BYTOM:

 

MŁODSZY TECHNIK

PDF. MŁ. U: 2/3/4 SW: 22G24/22G23

Posiadanie świadectwa kwalifikacji uprawniające do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych (uprawnień elektroenergetycznych). Zajmowanie stanowisk w obszarze działalności obsługi urządzeń i sprzętu wojskowego.

 

OPERATOR - ELEKTROMECHANIK

SZER. / ST. SZER. U: 0/1 SW: 22G61/22G66

 

GARNIZON ŁASK:

 

MŁODSZY TECHNIK

PDF. MŁ. U: 2/3/4 SW: 22G24/22G23

Posiadanie świadectwa kwalifikacji uprawniające do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych (uprawnień elektroenergetycznych). Zajmowanie stanowisk w obszarze łączności
i informatyki lub radiolokacji.

 


 

 

  
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy
Szubińska 1
85-915 Bydgoszcz
tel. 261413537
fax. 261413385
wkubydgoszcz@ron.mil.pl

  
 • BIP