Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
JW 2748 Wrocław

                     31 batalion radiotechniczny we Wrocławiu

Dnia 26.02.2019 r. o godz. 08:00 w 31. batalionie radiotechnicznym (ul. Graniczna 13, 50-984 Wrocław) odbędą się rozmowy kwalifikacyjne i egzamin z wychowania fizycznego dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej żołnierzy na stanowiska wymienione poniżej.

Osoby zgłaszające się na kwalifikację powinny posiadać ze sobą:

- dowód osobisty;

- wojskowy dokument tożsamości;

- prawo jazdy;

- dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie;

- dokumenty potwierdzające odbycie służby wojskowej (ćwiczeń wojskowych);

- dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i specjalności wojskowe;

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego;

- strój sportowy.  

Do kontaktów roboczych : tel.  261 – 669 – 966;

                                          tel.  261 – 669 – 969.

 

GARNIZON WROCŁAW:

 

SAMODZIELNY OPERATOR – KIEROWCA

PDF. MŁ. U: 2/3/4 SW: 22G24/38T27

Posiadanie świadectwa kwalifikacji uprawniające do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych (uprawnień elektroenergetycznych). Zajmowanie stanowisk w obszarze działalności radiolokacji. Prawo jazdy kategorii: CE.

MECHANIK

SZER. / ST. SZER. U: 0/1 SW: 32T68

OPERATOR - ELEKTROMECHANIK

SZER. / ST. SZER. U: 0/1 SW: 22G61/22G66

OBSŁUGA

SZER. / ST. SZER. U: 0/1 SW: 34T64

 

GARNIZON POZNAŃ:

 

STARSZY OPERATOR - ELEKTROMECHANIK

PDF. MŁ. U: 2/3/4 SW: 22G24/22G23

Posiadanie świadectwa kwalifikacji uprawniające do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych (uprawnień elektroenergetycznych). Zajmowanie stanowisk w obszarze działalności obsługi urządzeń i sprzętu wojskowego.

SAMODZIELNY OPERATOR - KIEROWCA

PDF. MŁ. U: 2/3/4 SW: 22G24/38T27

Posiadanie świadectwa kwalifikacji uprawniające do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych (uprawnień elektroenergetycznych). Zajmowanie stanowisk w obszarze działalności radiolokacji. Prawo jazdy kategorii: CE.

MŁODSZY TECHNIK

PDF. MŁ. U: 2/3/4 SW: 22G24/22G23

Posiadanie świadectwa kwalifikacji uprawniające do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych (uprawnień elektroenergetycznych). Zajmowanie stanowisk w obszarze działalności obsługi urządzeń i sprzętu wojskowego.

STARSZY OPERATOR

PDF. MŁ. U: 2/3/4 SW: 28B33

Posiadanie świadectwa kwalifikacji uprawniające do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych (uprawnień elektroenergetycznych). Zajmowanie stanowisk w obszarze działalności radiolokacji.

TECHNIK

PDF. MŁ. U: 2/3/4 SW: 22G25

Posiadanie świadectwa kwalifikacji uprawniające do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych (uprawnień elektroenergetycznych). Zajmowanie stanowisk w obszarze działalności radiolokacji.

OPERATOR - KIEROWCA

SZER. / ST. SZER. U: 0/1 SW: 22G61/38T65

Prawo jazdy kategorii: CE.

KIEROWCA

SZER. / ST. SZER. U: 0/1 SW: 38T62

Prawo jazdy kategorii: B.

OBSŁUGA

SZER. / ST. SZER. U: 0/1 SW: 34T64

RADIOOPERATOR

SZER. / ST. SZER. U: 0/1 SW: 28B65/28B61

 

GARNIZON POWIDZ:

 

MŁODSZY TECHNIK

PDF. MŁ. U: 2/3/4 SW: 22G24/22G23

Posiadanie świadectwa kwalifikacji uprawniające do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych (uprawnień elektroenergetycznych). Zajmowanie stanowisk w obszarze działalności obsługi urządzeń i sprzętu wojskowego.

SAMODZIELNY OPERATOR

PDF. MŁ. U: 2/3/4 SW: 22G24

Posiadanie świadectwa kwalifikacji uprawniające do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych (uprawnień elektroenergetycznych). Zajmowanie stanowisk w obszarze działalności radiolokacji.

TECHNIK

PDF. MŁ. U: 2/3/4 SW: 22G25

Posiadanie świadectwa kwalifikacji uprawniające do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych (uprawnień elektroenergetycznych). Zajmowanie stanowiska w obszarze działalności obsługi urządzeń i sprzętu radiotechnicznego.

OPERATOR - ELEKTROMECHANIK

SZER. / ST. SZER. U: 0/1 SW: 22G61/22G66

OPERATOR

SZER. / ST. SZER. U: 0/1 SW: 28B66

KIEROWCA - ELEKTROMECHANIK

SZER. / ST. SZER. U: 0/1 SW: 38T62/28B70

Prawo jazdy kategorii: B.

OPERATOR

SZER. / ST. SZER. U: 0/1 SW: 28G65

MŁODSZY ELEKTROMECHANIK

SZER. / ST. SZER. U: 0/1 SW: 38T72

KIEROWCA

SZER. / ST. SZER. U: 0/1 SW: 38T62

Prawo jazdy kategorii: B.

 

GARNIZON BYTOM:

 

MŁODSZY TECHNIK

PDF. MŁ. U: 2/3/4 SW: 22G24/22G23

Posiadanie świadectwa kwalifikacji uprawniające do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych (uprawnień elektroenergetycznych). Zajmowanie stanowisk w obszarze działalności obsługi urządzeń i sprzętu wojskowego.

TECHNIK

PDF. MŁ. U: 2/3/4 SW: 22G25

Posiadanie świadectwa kwalifikacji uprawniające do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych (uprawnień elektroenergetycznych). Zajmowanie stanowiska w obszarze działalności obsługi urządzeń i sprzętu radiotechnicznego.

OPERATOR - ELEKTROMECHANIK

SZER. / ST. SZER. U: 0/1 SW: 22G61/22G66

KUCHARZ

SZER. / ST. SZER. U: 0/1 SW: 38B61

KIEROWCA

SZER. / ST. SZER. U: 0/1 SW: 38T62

Prawo jazdy kategorii: B.

OBSŁUGA

SZER. / ST. SZER. U: 0/1 SW: 34T64

RADIOOPERATOR

SZER. / ST. SZER. U: 0/1 SW: 28B65/28B61

MŁODSZY ELEKTROMECHANIK

SZER. / ST. SZER. U: 0/1 SW: 38T72

MŁODSZY MECHANIK

SZER. / ST. SZER. U: 0/1 SW: 38T75

 

GARNIZON ŁASK:

 

SAMODZIELNY OPERATOR

PDF. MŁ. U: 2/3/4 SW: 22G24

Posiadanie świadectwa kwalifikacji uprawniające do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych (uprawnień elektroenergetycznych). Zajmowanie stanowisk w obszarze działalności radiolokacji

    
  • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy
Szubińska 1
85-915 Bydgoszcz
tel. 261413537
fax. 261413385
wkubydgoszcz@ron.mil.pl

    
  • BIP