Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy - JW 2748 Wrocław

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
JW 2748 Wrocław

Informujemy, że w 31. BATALIONIE RADIOTECHNICZNYM WE WROCŁAWIU występują wolne stanowiska służbowe, na które mogą być powołani żołnierze rezerwy i osoby, o których mowa w art. 17a ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (t. j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 173 ze zm.).


Miejsce stawiennictwa kandydatów:

Jednostka Wojskowa 2748

ul. Graniczna 13

50 – 984 Wrocław

tel. 261 – 669 – 921, 261 – 669 – 969

www.31brt.wp.mil.pl


W dniu 07 czerwca 2018 r. o godz. 08.00 w 31. Batalionie Radiotechnicznym we Wrocławiu odbędą się rozmowy kwalifikacyjne i egzamin z wychowania fizycznego dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej żołnierzy na nw. stanowiska.

Ponadto informujemy, że przedmiotowe stanowiska umiejscowione są w m. Wrocław, m. Powidz, m. Łask oraz m. Bytom. W związku z powyższym miejsce pełnienia służby zależne jest od potrzeb.

 Osoby zgłaszające się na kwalifikacje powinny posiadać ze sobą wojskowy dokument tożsamości jak również dokument potwierdzający posiadane specjalności wojskowe i zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wysiłku fizycznego oraz strój sportowy.

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy
Szubińska 1
85-915 Bydgoszcz
tel. 261413537
fax. 261413385
wkubydgoszcz@ron.mil.pl