Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
JW 2414 WARSZAWA

W dniu 16 kwietnia 2019 r. o godz. 08.00 odbędą się kwalifikacje
dla kandydatów na żołnierzy zawodowych korpusu podoficerów i szeregowych zawodowych Pułku Ochrony.

(kandydaci proszeni są o przybycie do JW 2414 - biuro przepustek do godz. 7.25)

Od kandydatów oczekuje się spełnienia poniższych wymagań:

- wykształcenie kandydatów na szeregowych – ukończone co najmniej gimnazjum;

- wykształcenie kandydatów na podoficerów – minimum średnie;

- odbycie czynnej służby wojskowej tj. zasadniczej, zawodowej służby wojskowej lub służby przygotowawczej;

- niekaralność sądową ani nieobjęcie toczącym się postępowaniem karnym (od zgłaszających się na kwalifikacje nie jest wymagane zaświadczenie z KRK na tym etapie postępowania).

- posiadanie aktualnego zaświadczenia lekarskiego (lekarza pierwszego kontaktu) o możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego.

Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego będzie posiadanie niżej wymienionych dokumentów:

- CV;

- wydrukowany i wypełniony „formularz danych kadrowo-ewidencyjnych” (załączony na stronie);

- Życiorys;

- Świadectwo ukończenia ostatniej szkoły (najwyższe wykształcenie);

- Dowód osobisty;

- Książeczka wojskowa;

- Świadectwa pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia.

Postępowanie obejmować będzie:

- analizę przedłożonych dokumentów;

- rozmowę indywidualną;

- sprawdzian sprawności fizycznej (uczestnik powinien posiadać strój sportowy).

 

Dokumenty uzupełniające:

- Dokumenty opiniodawcze uzyskane po odbyciu służby wojskowej (np. opinia służbowa, pisma pochwalne, listy gratulacyjne);

- Dokumenty potwierdzające ukończenia kursów, szkoleń itp.;

- Poświadczenie bezpieczeństwa;

- Prawo jazdy.

    
  • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy
Szubińska 1
85-915 Bydgoszcz
tel. 261413537
fax. 261413385
wkubydgoszcz@ron.mil.pl

    
  • BIP