Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
JW 2414 WARSZAWA

Informujemy, że w PUŁKU OCHRONY W WARSZAWIE występują wolne stanowiska służbowe w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych zawodowych, na które mogą być powołani żołnierze rezerwy i osoby, o których mowa w art. 17a ust. 1 ustawy z dniu 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (t. j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 330 ze zm.).


Miejsce stawiennictwa kandydatów:

Jednostka Wojskowa 2414

ul. Żwirki i Wigury 9/13

00 – 909 Warszawa

 

 tel. 261 – 847 – 386, 261 – 847 – 150


W dniu 16 kwietnia 2019 r. o godz. 08.00 odbędą się kwalifikacje
dla kandydatów na żołnierzy zawodowych korpusu podoficerów i szeregowych zawodowych Pułku Ochrony.

(kandydaci proszeni są o przybycie do JW 2414 - biuro przepustek do godz. 7.25)

Od kandydatów oczekuje się spełnienia poniższych wymagań:

¾      wykształcenie kandydatów na szeregowych – ukończone co najmniej gimnazjum;

¾      wykształcenie kandydatów na podoficerów – minimum średnie;

¾      odbycie czynnej służby wojskowej tj. zasadniczej, zawodowej służby wojskowej lub służby przygotowawczej;

¾      niekaralność sądową ani nieobjęcie toczącym się postępowaniem karnym (od zgłaszających się na kwalifikacje nie jest wymagane zaświadczenie z KRK na tym etapie postępowania).

¾      posiadanie aktualnego zaświadczenia lekarskiego (lekarza pierwszego kontaktu) o możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego.

Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego będzie posiadanie niżej wymienionych dokumentów:

¾      CV;

¾      wydrukowany i wypełniony „formularz danych kadrowo-ewidencyjnych” (załączony na stronie);

¾      Życiorys;

¾      Świadectwo ukończenia ostatniej szkoły (najwyższe wykształcenie);

¾      Dowód osobisty;

¾      Książeczka wojskowa;

¾      Świadectwa pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia.

Postępowanie obejmować będzie:

¾     analizę przedłożonych dokumentów;

¾     rozmowę indywidualną;

¾     sprawdzian sprawności fizycznej (uczestnik powinien posiadać strój sportowy).

 

Dokumenty uzupełniające:

¾      Dokumenty opiniodawcze uzyskane po odbyciu służby wojskowej (np. opinia służbowa, pisma pochwalne, listy gratulacyjne);

¾      Dokumenty potwierdzające ukończenia kursów, szkoleń itp.;

¾      Poświadczenie bezpieczeństwa;

¾      Prawo jazdy.

 

 


Jednostka Wojskowa nr 2414 w Warszawie poszukuje kandydatów na niżej wymienione stanowiska służbowe:

 

Szef sekcji, sekcja wsparcia dowodzenia i łączności (S-6), SW: 28A01, U: 14A

 

Oficer, sekcja personalna (S-1), SW: 54B02/99Z99, U: 12A/13A

 

Szef sekcji, sekcja operacyjna (S-3), SW: 20B01/99Z99 U: 12A/13A

 

Podoficer specjalista, sekcja logistyki (S-4), SW: 38A22/99Z99 U: 8/9/10

 

Podoficer specjalista, sekcja wsparcia dowodzenia i łączności (S-6),
SW: 28B21 U: 8/9/10

 

Podoficer specjalista, sekcja szkoleniowa, SW: 34A21/99Z99 U: 8/9/10

 

Dowódca plutonu, pluton zaopatrzenia, SW: 38A21 U: 8/9/10

 

Dowódca plutonu, pluton zasilania, SW: 34T22 U: 8/9/10

 

Dowódca plutonu, pluton łączności, SW: 28B21 U: 8/9/10

 

Dowódca plutonu, pluton ochrony, SW: 20B21 U: 8/9/10

 

Szef kompanii, kompania ochrony, SW: 38A21 U: 8/9/10 

 

Podoficer specjalista, lokalne centrum nadzoru, 20B01/99Z99 U: 8/9/10 
- wymagane poświadczenie bezpieczeństwa „ŚCIŚLE TAJNE”

 

Podoficer sztabowy, sekcja operacyjna (S-3), 20B01/99Z99 U: 5/6/7

 

Administrator sieci informatycznej, sekcja wsparcia dowodzenia i łączności
(S-6), SW: 28D33/99Z99 U: 5/6/7

 

Podoficer sztabowy, sekcja szkoleniowa, SW: 36A21/99Z99 U: 5/6/7

 

Dowódca aparatowni, obsługa aparatowni, SW: 29A21/28B32 U: 5/6/7

 

Technik kompanii, kompania ochrony, SW: 38T29 U: 5/6/7

 

Administrator systemu, lokalne centrum nadzoru, 28D21/99Z99 U: 5/6/7 
- wymagane poświadczenie bezpieczeństwa „ŚCIŚLE TAJNE”

 

Kucharz, kasyno, kompania zaopatrzenia, batalion logistyczny, SW: 38B61
U: 0/1

 

Wartownik , kompania ochrony, batalion ochrony, SW: 20B82

 

Kierowca , kompania zaopatrzenia, batalion logistyczny, SW: 38T64

 

Kierowca , kompania zaopatrzenia, batalion logistyczny, SW: 38T65.

 


 

    
  • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy
Szubińska 1
85-915 Bydgoszcz
tel. 261413537
fax. 261413385
wkubydgoszcz@ron.mil.pl

    
  • BIP