Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
JW 1907 Opole

Informujemy, że w 10. BRYGADZIE LOGISTYCZNEJ W OPOLU występują wolne stanowiska służbowe w korpusie szeregowych zawodowych, na które mogą być powołani żołnierze rezerwy
i osoby, o których mowa w art. 17a ust. 1 ustawy z dniu 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (t. j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 330).


Miejsce stawiennictwa kandydatów:

Jednostka Wojskowa 1907

ul. Domańskiego 68

45 – 820 OPOLE

 

tel. 261 – 625 – 093,  261 – 625 – 075


Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych odbędą się  w dniach 05 sierpnia 2019 r., 19 sierpnia 2019 r. oraz 26 sierpnia 2019 r. o godz. 08.30.

 

Kwalifikacje kandydatów wyrażających akces do pełnienia zawodowej służby wojskowej
w korpusie osobowym szeregowych w specjalnościach wojskowych kierowca kategorii C i kategorii
C + E
odbędą się na stanowiska usytuowane w m. Opole i Krosno Odrzańskie.


Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego będzie posiadanie przez kandydata niżej wymienionych dokumentów:

 • dowód osobisty, książeczka wojskowa;
  • dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia i kwalifikacje (np. prawo jazdy);
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do udziału w egzaminie
   ze sprawności fizycznej;
  • zaświadczenia o posiadaniu dodatkowych kwalifikacji (np. uprawnienia do obsługi sprzętu przeładunkowego);
 • świadectwo ukończenia ostatniej szkoły (najwyższe wykształcenie);
 • strój sportowy (stosowne do warunków atmosferycznych)/obuwie sportowe;
 • przybory piśmiennicze.

Kwalifikacje odbywać się będą w dwóch etapach:

-         Etap I – rozmowa kwalifikacyjna, na której kandydaci przedstawią posiadane dokumenty, ukończone kursy i posiadane wykształcenie;

-         Etap II – sprawdzian sprawności fizycznej (celem przystąpienia do sprawdzianu kandydat musi posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do uczestnictwa
w sprawdzianie). 

  
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy
Szubińska 1
85-915 Bydgoszcz
tel. 261413537
fax. 261413385
wkubydgoszcz@ron.mil.pl

  
 • BIP