Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
JW 1641 Inowrocław

Informujemy, że w 56. BAZIE LOTNICZEJ W INOWROCŁAWIU występują wolne stanowiska służbowe w korpusie oficerów i podoficerów zawodowych, na które mogą być powołani żołnierze rezerwy i osoby, o których mowa w art. 17a ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (t. j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 173).


Miejsce stawiennictwa kandydatów:

Jednostka Wojskowa 1641

ul. Jacewska 73

88 – 100 INOWROCŁAW

tel. 261 – 437 – 211 lub 261 – 437 – 446

www.56blot.wp.mil.pl


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 


    
  • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy
Szubińska 1
85-915 Bydgoszcz
tel. 261413537
fax. 261413385
wkubydgoszcz@ron.mil.pl

    
  • BIP