Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
JW 1551 Sieradz

Informujemy, że w 15. BRYGADZIE WSPARCIA DOWODZENIA W SIERADZU występują wolne stanowiska służbowe w korpusie szeregowych, podoficerów i oficerów  zawodowych, na które mogą być powołani żołnierze rezerwy i osoby, o których mowa w art. 17a ust. 1 ustawy z dniu 11 września 2003 r.
o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (t. j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 173 ze zm.).


Miejsce stawiennictwa kandydatów:

Jednostka Wojskowa 1551

ul. Mickiewicza 15

98 – 200 SIERADZ

tel.: 261 – 611 – 464, 261 – 611 – 525 (ofic.),  261 – 611 -  526(pdf)

 

KWALIFIKACJE PROWADZONE BĘDĄ  25 MARCA 2019 r. o godz. 08.00


Kwalifikacje będą prowadzone w Hali Sportowej przy ulicy Mickiewicza 15 w Sieradzu.

 


  Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego będzie posiadanie przez kandydata niżej wymienionych dokumentów:

 

 • dokument tożsamości – książeczka wojskowa;
  • dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia i kwalifikacje;
  • zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu
   z wychowania fizycznego;
 • świadectwo ukończenia ostatniej szkoły (najwyższe wykształcenie);
 • strój sportowy/obuwie sportowe.
 • przybory piśmiennicze
 • świadectwo służby, opinie służbowe, legitymacje i inne (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych)

Wszystkich kandydatów zdecydowanych do wzięcia udziału prosi się również o przesłanie wyczerpującego CV na adres e – mail: a.niewiadomski@ron.mil.pl


Kwalifikacje odbywać się będą w dwóch etapach:

-         Etap I – rozmowa kwalifikacyjna, na której kandydaci przedstawią posiadane dokumenty, ukończone kursy i posiadane wykształcenie;

-         Etap II – sprawdzian sprawności fizycznej (celem przystąpienia do sprawdzianu kandydat musi posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do uczestnictwa w sprawdzianie).


Przed wyjazdem na kwalifikacje wymagany jest kontakt telefoniczny z przedstawicielami JW. w celu potwierdzenia informacji o wolnych stanowiskach oraz zgłoszenia chęci przystąpienia do kwalifikacji.

  
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy
Szubińska 1
85-915 Bydgoszcz
tel. 261413537
fax. 261413385
wkubydgoszcz@ron.mil.pl

  
 • BIP