Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
JW 1551 Sieradz

Informujemy, że w 15. BRYGADZIE WSPARCIA DOWODZENIA W SIERADZU występują wolne stanowiska służbowe w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych  zawodowych, na które mogą być powołani żołnierze rezerwy i osoby, o których mowa w art. 17a ust. 1 ustawy z dniu 11 września 2003 r.
o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (t. j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 330).


Miejsce stawiennictwa kandydatów:

Jednostka Wojskowa 1551

ul. Mickiewicza 15

98 – 200 SIERADZ

 

telefon kontaktowy: 261 – 611 525 (korpus oficerów), 261 – 611 – 526 (korpus podoficerów),
261 – 611 693 (korpus szeregowych)

 


Jednostka Wojskowa Nr 1551 w Sieradzu prowadzi ciągły nabór:

 

-         oficerów o stopniach wojskowych: PPOR., POR., KPT., MJR,

-         podoficerów o stopniach wojskowych: SIERŻ, ST. SIERŻ., MŁ. CHOR., CHOR., ST. CHOR., ST. CHOR. SZT.,

-         szeregowych o stopniach wojskowych: SZER., ST. SZER.

 

W związku z powyższym w dniu 11.06.2019 r. od godz. 08.00 dla korpusu szeregowych
i 12.06.2019 r. dla podoficerów i oficerów na Hali Sportowej przy ul. Mickiewicza 15 w Sieradzu zostaną przeprowadzone kwalifikacje kandydatów do zawodowej służby wojskowej w brygadzie,
które obejmowały będą:

-         egzamin z wychowania fizycznego,

-         rozmowy indywidualne (kwalifikacyjne).

 

Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej prowadzone będą dla żołnierzy pełniących zawodową służbę wojskową, żołnierzy rezerwy spełniających wymagania do powołania do zawodowej służby wojskowej oraz osób, o których mowa w art. 17a ust 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.


  Kandydaci chętni do udziału winni posiadać przy sobie:

 

 • dokument tożsamości – książeczka wojskowa;
 • prawo jazdy;
 • CV;
  • wszelkiego rodzaju dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia i kwalifikacje
   (tj. świadectwa uk. szkół, dokumenty potwierdzające ukończenie różnego rodzaju kursów, certyfikaty, upoważnienia, zaświadczenia, opinie służbowe oraz dokumenty opiniodawcze, legitymacje i inne).

 

Wszystkich kandydatów zdecydowanych do wzięcia udziału w kwalifikacjach prosi się również
o przesłanie wyczerpującego CV na adres e – mail: a.niewiadomski@ron.mil.pl


 

 

 

 

                                                                                                                                          

  
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy
Szubińska 1
85-915 Bydgoszcz
tel. 261413537
fax. 261413385
wkubydgoszcz@ron.mil.pl

  
 • BIP