Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
JW 1328 Bielsko Biała

Informujemy, że w 18. BATALIONIE POWIETRZNODESANTOWYM W BIELSKU – BIAŁEJ występują wolne stanowiska służbowe w szeregowych zawodowych, na które mogą być powołani żołnierze rezerwy i osoby, o których mowa w art. 17a ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r.
o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (t. j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 330).


Miejsce stawiennictwa kandydatów:

Jednostka Wojskowa 1328

ul. Bardowskiego 2

43 – 300 BIELSKO – BIAŁA
tel. 261 – 123 – 432, 261 – 134 – 022


Kwalifikacje kandydatów do zawodowej służby wojskowej w Jednostce Wojskowej 1328
w Bielsko – Białej odbywać się będą w 2019 roku w następujących terminach:

-                    06 i 27 czerwca 2019 r. godz. 8.00,

-                    04 i 25 lipca 2019 r. godz. 8.00,

-                    08 i 29 sierpnia 2019 r. godz. 8.00,

-                    05 i 19 września 2019 r. godz. 08.00,

-                    03 i 17 października 2019 r. godz. 08.00,

-                    07 i 21 listopada 2019 r. godz. 08.00,

-                    05 i 19 grudnia 2019 r. godz. 08.00


Wykaz wolnych stanowisk służbowych w korpusie szeregowych zawodowych w nw. specjalnościach:

 

 


                                                                                                                                        

    
  • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy
Szubińska 1
85-915 Bydgoszcz
tel. 261413537
fax. 261413385
wkubydgoszcz@ron.mil.pl

    
  • BIP