Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
JW 1230 Warszawa-Wesoła

Informujemy, że w 1. WARSZAWSKIEJ BRYGADZIE PANCERNEJ W WARSZAWIE – WESOŁEJ występują wolne stanowiska służbowe, na które mogą być powołani żołnierze rezerwy i osoby, o których mowa w art. 17a ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (t. j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 330.).


Miejsce stawiennictwa kandydatów:

Jednostka Wojskowa 1230

ul. Okuniewska 1

05 – 075 Warszawa – Wesoła

tel. 261 – 812 – 306 lub 261 – 812 – 344, 261 – 812 – 109

 

1bpanc.wp.mil.pl


Kwalifikacje żołnierzy rezerwy do zawodowej służby wojskowej odbędą się w terminie:

 

 • 28 sierpnia 2019 r. od godz. 8.00.

Kandydaci powinni:

 • mieć odbytą zasadniczą służbę wojskową lub przygotowawczą;
 • posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do odbycia egzaminu
  z WF;
 • posiadać strój sportowy oraz obuwie do ćwiczeń w hali sportowej.

Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego będzie posiadanie niżej wymienionych dokumentów:

 • dowód osobisty, książeczka wojskowa;
 • świadectwo ukończenia ostatniej szkoły (najwyższe wykształcenie);
 • dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia i kwalifikacje;

Postępowanie kwalifikacyjne obejmować będzie:

 • wypełnienie ankiety personalnej;
 • test sprawnościowy z WF;
 • rozmowa kwalifikacyjna po uzyskaniu średniej oceny z WF pozytywnej lub przedstawienie zaświadczenia o zdanym egzaminie z innej JW. (nie starsze niż 6 miesięcy).

  
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy
Szubińska 1
85-915 Bydgoszcz
tel. 261413537
fax. 261413385
wkubydgoszcz@ron.mil.pl

  
 • BIP