Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
JW 1190 Bydgoszcz

Informujemy, że w 1. BATALIONIE DOWODZENIA I ZABEZPIECZENIA W BYDGOSZCZY występują wolne stanowiska służbowe w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych zawodowych, na które mogą być powołani żołnierze rezerwy i osoby, o których mowa w art. 17a ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych
(t. j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 173 ze zm.)


Miejsce stawiennictwa kandydatów:

Jednostka Wojskowa 1190

ul. Powstańców Warszawy 2

85 – 915 BYDGOSZCZ

tel. 261 – 412 – 727, 261 – 412 – 725


Wykaz wakujących stanowisk służbowych przewidzianych dla żołnierzy zawodowych w Jednostce Wojskowej 1190 w Bydgoszczy:

w korpusie oficerów zawodowych:

- młodszy oficer, SW: 28B01/99Z99, STE: PPOR./POR., U: 11/12

- dowódca plutonu, SW: 28B01, STE: PPOR./POR., U:11/12

- dowódca plutonu, SW: 34A01, STE: PPOR./POR., U:11/12

 

w korpusie podoficerów zawodowych:

- instruktor, SW: 32A21/99Z99, STE: PODOFICER, U: 5/6/7

- dowódca obsługi, SW: 28B26, STE: PODOFICER, U: 5/6/7

- dowódca obsługi, SW: 28B26, STE: PODOFICER, U: 5/6/7

- dowódca aparatowni, SW: 28B33, STE: PODOFICER, U: 5/6/7

- dowódca obsługi – administrator systemu, SW: 28B34/28B26, U: 5/6/7

- starszy technik, SW: 28B34/28B26, STE: PODOFICER, U: 5/6/7

- starszy technik, SW: 28D33/28D34, STE: PODOFICER, U: 5/6/7

- starszy technik, SW: 28D33/28D34, STE: PODOFICER, U: 5/6/7

- kierownik stacji, SW: 28B28, STE: PODOFICER, U: 5/6/7

 

w korpusie szeregowych zawodowych:

- ekspedytor, SW: 28B64, STE: SZER.ST.SZER., U: 0/1

- kierowca – ekspedytor, SW: 38T62/28B64, STE: SZER.ST.SZER., U: 0/1

- kierowca – ekspedytor, SW: 38T62/28B64, STE: SZER.ST.SZER., U: 0/1

- obsługa, SW: 34A76, STE: SZER.ST.SZER., U: 0/1

- obsługa, SW: 34A76, STE: SZER.ST.SZER., U: 0/1

 

Kwalifikacje do służby zawodowej dla kandydatów odbędą się 15 marca 2019 r o godz 8.00 w Jednostce Wojskowej 1190 w Bydgoszczy, Stawiennictwo na biurze przepustek o godz 7.30.

 


Grupa uposażenia:

5/6/7 – sierżant/starszy sierżant/ młodszy chorąży.


 

                                                                                                                                       

    
  • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy
Szubińska 1
85-915 Bydgoszcz
tel. 261413537
fax. 261413385
wkubydgoszcz@ron.mil.pl

    
  • BIP