Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
JW 1156 Poznań

Informujemy, że w 31. BAZIE LOTNICTWA TAKTYCZNEGO W POZNANIU występują wolne stanowiska służbowe w korpusie podoficerów zawodowych, na które mogą być powołani żołnierze rezerwy i osoby, o których mowa w art. 17a ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r.
o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (t. j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 173 ze zm.).


Miejsce stawiennictwa kandydatów:

Jednostka Wojskowa 1156

ul. Silniki 1

61 – 325 Poznań

tel. 261 – 548 – 593, 261 – 547 – 625, 261 – 548 – 509.

www.31blt.wp.mil.pl


Jednostka Wojskowa 1156 w Poznaniu prowadzi nabór w korpusie podoficerów zawodowych w strukturach służby inżynieryjno – lotniczej oraz ruchu lotniczej.

 

Minimalne wymagania, jakie powinien spełniać kandydat służby inżynieryjno – lotniczej:

 

 • wykształcenie średnie techniczne: preferowane technik mechatronik, technik elektronik, elektrotechnik, technik informatyk, mechanik precyzyjny;
 • znajomość języka angielskiego – minimalne wymagania na poziomie 2, 1, 2, 1
  wg STANAG 6001 lub osiągnięcie 70% na świadectwie maturalnym
  z zaawansowanego języka angielskiego;
 • stopień wojskowy: kpr., st. kpr., plut., sierż., st. sierż., mł. chor.

 

Minimalne wymagania, jakie powinien spełniać kandydat służby ruchu lotniczego:

 

 • wykształcenie średnie;
 • znajomość języka angielskiego – minimalne wymagania na poziomie 2, 2, 2, 2
  wg STANAG 6001 lub osiągnięcie 80% na świadectwie maturalnym
  z zaawansowanego języka angielskiego;
 • stopień wojskowy: kpr., st. kpr., plut., sierż., st. sierż., mł. chor.

 

Preferowani są żołnierze, którzy pełnili zawodową służbę wojskową w strukturach służby inżynieryjno – lotniczej lub ruchu lotniczego.

 

Jednostka posiada również nieobsadzone stanowiska służbowe w grupie osobowej łączności
i informatyki oraz logistyki.


Terminy kwalifikacji:

 • 06 maja 2019 r.;
 • 20 maja 2019 r.;
 • 17 czerwca 2019 r.

 

 

 

                                                                                                                                       

 


  
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy
Szubińska 1
85-915 Bydgoszcz
tel. 261413537
fax. 261413385
wkubydgoszcz@ron.mil.pl

  
 • BIP