Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
INFORMACJE

W grudniu 2014r. rozpoczęło swoją działalność Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa, który znajduje się przy ul. Puławskiej 6A w Warszawie. Zadaniem jest wspieranie i pomoc weteranom i weteranom poszkodowanym, jak również rodzinom żołnierzy poległych w misjach. Uroczyste otwarcie Centrum z udziałem najwyższych władz państwowych i wojskowych, weteranów oraz rodzin poległych żołnierzy zaplanowano na dzień 21 grudnia 2014 r. Bliższe dane o działalności Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa można uzyskać na stronie internetowej www.centum-weterana.mon.gov.pl
Znajdą tu Państwo wiele ciekawych, na bieżąco aktualizowanych informacji i komunikatów, a także porad i wskazówek. 

 

 SYSTEM POMOCY WETERANOM, WETERANOM POSZKODOWANYM, PRACOWNIKOM WOJSKA,
ICH RODZINOM, RODZINOM ZMARŁYCH ŻOŁNIERZY
I PRACOWNIKÓW WOJSKA.

 WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W BYDGOSZCZY 

ul. SZUBIŃSKA 1 

85-915 BYDGOSZCZ

tel. 261 413 537

 OPIEKUN INDYWIDUALNY OSÓB POSZKODOWANYCH

 - tel. 261 413-549

-  tel. 261 414 961

Koordynator systemu:

Specjalista WSzW w Bydgoszczy ds. Rekonwersji i Osób Poszkodowanych

Tel.: 261 415 005, kom. 723682163

email: a.madajewski@wp.mil.pl

21 grudnia 2014 roku rozpoczęło swą działalność Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa, którego zadaniem jest wspieranie i pomoc weteranom i weteranom poszkodowanym, jak również rodzinom żołnierzy poległych w misjach.

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa 

ul. Puławska 6a

00-909 Warszawa

tel. 261 842 107, CA MON 261 842 107

 

www.centrum-weterana.mon.gov.pl

e-mail:

centrumweterana@ron.mil.pl

 

SYSTEM POMOCY RODZINOM ZMARŁYCH ŻOŁNIERZY I PRACOWNIKÓW WOJSKA ORAZ POSZKODOWANYM ŻOŁNIERZOM I PRACOWNIKOM WOJSKA

Opiekun indywidualny

Weteran  ma prawo do:

1.      Uzyskania  legitymacji weterana,

2.      Asysty honorowej podczas pogrzebu,

3.      Zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w przypadku udziału w uroczystościach organizowanych odpowiednio przez MON, MSWiA lub ABW i AW,

4.      Korzystania z bezpłatnej opieki i pomocy psychologicznej to uprawnienie dotyczy również  rodziny weterana,

5.      Ubiegania się o zapomogę  po ukończeniu 65. roku życia,

6.      Ubiegania się o umieszczenie w Domu Weterana,

7.      Otrzymania odznaki honorowej „Za zasługi w działaniach poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej” (w przypadku funkcjonariuszy MSWiA).  

Weteran poszkodowany, oprócz uprawnień przewidzianych powyżej, ma prawo do:

1.      Otrzymania wojskowej odznaki honorowej „Za Rany i Kontuzje” (MON),

2.      Otrzymania bezpłatnego umundurowania (jednorazowo, tylko w przypadku żołnierzy nadterminowych),

3.      Korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie urazów i chorób nabytych podczas działań poza granicami państwa (weterani poszkodowani będą mogli nieodpłatnie otrzymywać leki umieszczone w wykazach leków podstawowych i uzupełniających oraz leki recepturowe, a także wyroby ortopedyczne),

4.      Ubiegania się o pomoc finansową na kształcenie (na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej, studiów I stopnia, studiów magisterskich lub studiów podyplomowych),

5.      Świadczeń określonych w ustawie o inwalidach wojennych i wojskowych (w przypadku żołnierzy i pracowników pobierających rentę), np. ulgi na przejazdy środkami komunikacji miejskiej (50%) i środkami krajowego transportu publicznego (PKP, PKS - 37%) 

6.      Ubiegania się o zapomogę (bez względu na wiek),

7.      Uzyskania dodatkowego urlopu wypoczynkowego (5 dni),

8.      Uzyskania dodatku dla weterana poszkodowanego (tylko osoba pobierająca emeryturę
lub rentę),

9.      Pierwszeństwa do zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych podległych MON lub MSWiA, na stanowiskach odpowiadających jego wykształceniu i sprawności,

10.    Zwolnienia przyznanych mu wyżej  wymienionych świadczeń od podatku dochodowego.

W związku z wejściem w życie 30 marca br. ustawy o weteranach działań poza granicami kraju uruchomiony został specjalny dział na stronie ministerstwa obrony narodowej poświęcony wymienionej ustawie. W jednym miejscu zgromadzone zostały wszystkie informacje dotyczące zapisów ustawy oraz 12 rozporządzeń wykonawczych. Na stronie zapoznają się Państwo z treścią ustawy i rozporządzeń, najczęściej zadawanymi pytaniami i odpowiedziami, aktualnościami dotyczącymi ustawy i aktów wykonawczych oraz informacjami o polskich stowarzyszeniach skupiających weteranów.

Dodatkowo istnieje możliwość zadawania pytań dotyczących ustawy i aktów wykonawczych, które prosimy kierować na specjalny adres email: weteran@mon.gov.pl

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy
Szubińska 1
85-915 Bydgoszcz
tel. 261413537
fax. 261413385
wkubydgoszcz@ron.mil.pl

    
  • BIP