Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Dywizjon Okrętów Bojowych Gdynia

Informujemy, że w DYWIZJONIE OKRĘTÓW BOJOWYCH W GDYNI występują wolne stanowiska służbowe
w korpusie szeregowych zawodowych, na które mogą być powołani żołnierze rezerwy i osoby,
o których mowa w art. 17a ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych
(t. j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 173 ze zm.).


Miejsce stawiennictwa kandydatów:

Dywizjon Okrętów Bojowych

ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1

81 – 103 Gdynia – Oksywie

tel. 261 – 262 – 1731


Informuję, że w Dywizjonie Okrętów Bojowych w Gdyni występują wakujące stanowiska przeznaczone dla żołnierzy zawodowych w niżej wymienionych specjalnościach wojskowych:

 

-                    elektryk, SW: 24T66;

-                    młodszy elektryk, SW: 24T66.

 

Na ww. stanowiskach wymagane jest orzeczenie Rejonowej Wojskowej Komisji Morsko – Lekarskiej Gdańsk oliwa o zdolności do zawodowej służby wojskowej na okręcie w specjalnościach morskich grup II, III, IV


Preferowane wykształcenie techniczne o profilu elektrycznym. Posiadanie uprawnień do eksploatacji przydzielonego sprzętu wojskowego, zgodnie z wykazem stanowisk pracy, na których wymagane jest posiadanie kwalifikacji w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji sieci energetycznych.


    
  • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy
Szubińska 1
85-915 Bydgoszcz
tel. 261413537
fax. 261413385
wkubydgoszcz@ron.mil.pl

    
  • BIP