Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
DOWÓDZTWO OPERACYJNE RSZ WARSZAWA

Informujemy, że w DOWÓDZTWIE OPERACYJNYM RSZ W WARSZAWIE i JBP występują wolne stanowiska służbowe w korpusie podoficerów zawodowych, na które mogą być powołani żołnierze rezerwy i osoby,
o których mowa w art. 17a ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (t. j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 330).


Miejsce stawiennictwa kandydatów:

Dowództwo Operacyjne RSZ w Warszawie

ul. Radiowa 2

00 – 908 Warszaw

 

    
  • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy
Szubińska 1
85-915 Bydgoszcz
tel. 261413537
fax. 261413385
wkubydgoszcz@ron.mil.pl

    
  • BIP