Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Centrum Szkolenia Logistyki Grudziądz

Informujemy, że w CENTRUM SZKOLENIA LOGISTYKI W GRUDZIĄDZU wolne stanowiska służbowe
w korpusie oficerów zawodowych i podoficerów, na które mogą być powołani żołnierze rezerwy
i osoby, o których mowa w art. 17a ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r.
o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1726 ze zm.).


Miejsce stawiennictwa kandydatów:

 Centrum Szkolenia Logistyki

 ul. Bema 16

86 – 300 GRUDZIĄDZ

WYKAZ WAKATÓW NA DZIEŃ 26.09.2017 R.

 

    
  • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy
Szubińska 1
85-915 Bydgoszcz
tel. 261413537
fax. 261413385
wkubydgoszcz@ron.mil.pl

    
  • BIP