Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
CENTRUM SZKOLENIA ARTYLERII i UZBROJENIA W TORUNIU

Informujemy, że w CENTRUM SZKOLENIA ARTYLERII i UZBROJENIA W TORUNIU występują wolne stanowiska służbowe w korpusie szeregowych zawodowych, na które mogą być powołani żołnierze rezerwy
i osoby, o których mowa w art. 17a ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (t. j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 173 ze zm.).


Miejsce stawiennictwa kandydatów:

Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia

ul. Sobieskiego 36

87 – 100 TORUŃ

 

tel. 261 – 432 – 366, 261 – 432 – 402

www.csaiu.torun.pl

 


Informujemy, że w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu w dniu 10 września 2018 r.
w godz. 7.45 – 15.00 (stawiennictwo o godz. 7.45) zostaną przeprowadzone kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych w niżej wymienionych specjalnościach wojskowych:

– 20D61 – obsługa wyrzutni artylerii rakietowe;

– 20D62 – obsługa działa (hs, ahs, as);

– 20D63 – obsługa sprzętu artylerii lufowej;

– 20D64 – obsługa moździerza.


Kandydaci zgłaszający się na kwalifikacje powinni:

 • spełniać wymagania powołania do zawodowej służby wojskowej wynikające z ustawy z dnia 11.09.2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych;
 • posiadać aktualne zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwskazań do zdawania egzaminu z wychowania fizycznego ;
 • posiadać strój sportowy oraz obuwie do ćwiczeń w hali sportowej.

Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego będzie posiadanie niżej wymienionych dokumentów:

 • życiorys (CV);
 • dowód osobisty, książeczka wojskowa;
 • przebieg służby wojskowej (kserokopie)
 • świadectwo ukończenia ostatniej szkoły (kserokopie);
 • posiadane kwalifikacje oraz inne dokumenty mające wpływ na proces rekrutacji (kserokopie);

Wstępna kwalifikacja obejmować będzie:

 • egzamin z wychowani fizycznego;
 • rozmowa kwalifikacyjna.

  
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy
Szubińska 1
85-915 Bydgoszcz
tel. 261413537
fax. 261413385
wkubydgoszcz@ron.mil.pl

  
 • BIP