Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach

Informujemy, że w CENTRUM PRZYGOTOWAŃ DO MISJI ZAGRANICZNYCH W KIELCACH występują wolne stanowiska służbowe w korpusie oficerów i podoficerów zawodowych, na które mogą być powołani żołnierze rezerwy i osoby, o których mowa w art. 17a ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (t. j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 330).


Miejsce stawiennictwa kandydatów:

Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych

ul. Wojska Polskiego 300

25 – 205 Kielce

www.cpdmz.wp.mil.pl

 

tel. 261 – 174 – 305, 261 – 174 – 259


 

Kwalifikacje kandydatów do zawodowej służby wojskowej odbywać się będą w 2020 roku
w następujących terminach:

-                    29 stycznia 2020 r. godz. 8.00,

-                    26 lutego 2020 r. godz. 8.00,

-                    25 marca 2020 r. godz. 8.00,

-                    29 kwietnia 2020 r. godz. 8.00,

-                    27 maja 2020 r. godz. 8.00,

-                    24 czerwca 2020 r. godz. 8.00,

-                    23 września 2020 r. godz. 8.00,

-                    28 października 2020 r. godz. 8.00,

-                    25 listopada 2020 r. godz. 8.00,

-                    16 grudnia 2020 r. godz. 8.00.


 

 

 


Chętni do udziału w kwalifikacjach powinni zabrać ze sobą strój sportowy, zaświadczenie od lekarza rodzinnego dopuszczające (stwierdzające brak przeciwskazań) do egzaminu ze sprawności fizycznej, książeczkę wojskową, kserokopię świadectwa potwierdzającego wykształcenie oraz kserokopię dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe.


                                                                                                                                             

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy
Szubińska 1
85-915 Bydgoszcz
tel. 261413537
fax. 261413385
wkubydgoszcz@ron.mil.pl

    
  • BIP