Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach

W Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach ul. Wojska Polskiego 300 od godziny 7.30 w niżej wymienionych terminach zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa do Narodowych Sił Rezerwowych:

- 27 lutego 2018 r.                                                                 - 25 września 2018 r.

- 27 marca 2018 r.                                                                - 30 października 2018 r.

- 24 kwietnia 2018 r.                                                             - 27 listopada 2018 r.

- 29 maja 2018 r.                                                                   - 11 grudnia 2018 r.

- 26 czerwca 2018 r.

 

* stanowiska w Wydziale CIMIC — wymagana znajomość języka angielskiego na poziomie 1111 zgodnie                  ze STANAG 6001 (potwierdzona świadectwem, certyfikatem lub w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej).

 

** stanowiska w Wydziale Szkolenia — wymagana znajomość: języka angielskiego na poziomie 1111 zgodnie           ze STANAG 6001 (potwierdzona świadectwem, certyfikatem lub w trakcje rozmowy kwalifikacyjnej), specyfiki działań niekinetycznych, szkolenia ogólnego, specjalistycznego lub taktycznego. Mile widziane doświadczenie misyjne.

 

Chętni do udziału w kwalifikacjach powinni zabrać ze sobą:

-        strój sportowy;

-        zaświadczenie od lekarza rodzinnego dopuszczające (stwierdzające brak przeciwskazań) do egzaminu ze sprawności fizycznej;

-        książeczkę wojskową;

-        kserokopię świadectwa potwierdzającego wykształcenie oraz kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe.

 

Przedmiotowe kwalifikacje przeprowadzone zostaną również w celu pozyskania potencjalnych kandydatów do zawodowej służby wojskowej.

 

Osoby zainteresowane zawarciem kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych prosimy o kontakt z Wojskową Komendą Uzupełnień w Bydgoszczy, numer telefonu 261 – 414 – 199.

    
  • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy
Szubińska 1
85-915 Bydgoszcz
tel. 261413537
fax. 261413385
wkubydgoszcz@ron.mil.pl

    
  • BIP