Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Centralny Ośrodek Analizy Skażeń w Warszawie

Informujemy, że w CENTRALNYM OŚRODKU ANALIZY SKAŻEŃ W WARSZAWIE występują wolne stanowiska służbowe w korpusie oficerów i podoficerów zawodowych, na które mogą być powołani żołnierze rezerwy i osoby, o których mowa w art. 17a ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (t. j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 173 ze zm.).


Miejsce stawiennictwa kandydatów:

Centralny Ośrodek Analizy Skażeń

ul. K. Leskiego 7

01 – 499 Warszawa

www.coas.wp.mil.pl

 

tel. 261 – 892 – 670, 261 – 892 – 776,  261 – 892 - 713


 

 


 

                                                                                                                                             

    
  • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy
Szubińska 1
85-915 Bydgoszcz
tel. 261413537
fax. 261413385
wkubydgoszcz@ron.mil.pl

    
  • BIP