Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
3 BATALION LOGISTYCZNY GLEWICE-MOSTY

Informujemy, że w 3 batalionie logistycznym  w Glewicach  - Mosty występują wolne stanowiska służbowe przeznaczone do Narodowych Sił Rezerwowych w korpusie szeregowych i  podoficerów.


tel. 261 – 453 – 577, 261- 453 - 526

 


 Test sprawności fizycznej zostanie przeprowadzony o godzinie 8.00

Procedurę kwalifikacji do NSR rozpoczyna wniosek o zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych, który należ złożyć w Wojskowej Komendzie Uzupełnień.

Chętni do udziału w kwalifikacjach powinni zabrać ze sobą strój sportowy, zaświadczenie od lekarza rodzinnego dopuszczające ( stwierdzające brak przeciwwskazań) do egzaminu ze sprawności fizycznej, książeczkę wojskową, dokumenty o odbyciu służby wojskowej, kserokopię świadectwa potwierdzającego wykształcenie oraz kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe.

Żołnierze posiadający podpisane kontrakty w ramach NSR mają możliwość przedłużenia posiadanego już kontraktu. Ochotnicy  składający wnioski na wykonywanie obowiązków  w NSR mogą podpisać kontrakt  na okres nie dłuższy niż 2 lata

Stanowiska wolne: d-ca drużyny, kucharze, kierowcy, piekarze, obsługa.

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy
Szubińska 1
85-915 Bydgoszcz
tel. 261413537
fax. 261413385
wkubydgoszcz@ron.mil.pl

    
  • BIP