Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
3 BATALION DROGOWO–MOSTOWY CHEŁMNO

Informujemy, że w 3 Batalionie Drogowo – Mostowym w Chełmnie występują wolne stanowiska służbowe przeznaczone do Narodowych Sił Rezerwowych.


tel. 261 – 434 – 213 ,


WYKAZ WAKUJĄCYCH STANOWISK SŁUZBOWYCH PRZEZNACZONYCH DLA NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH  w JW. 3136

 

KONTAKT: WKU BYDGOSZCZ,UL.SZUBIŃSKA 1, TEL: 261 – 413 - 219

 

 


 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy
Szubińska 1
85-915 Bydgoszcz
tel. 261413537
fax. 261413385
wkubydgoszcz@ron.mil.pl

    
  • BIP