Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
22. Baza Lotnictwa Taktycznego w Malborku

Informujemy, że w 22. BAZIE LOTNICTWA TAKTYCZNEGO W MALBORKU występują wolne stanowiska służbowe w korpusie oficerów i podoficerów zawodowych, na które mogą być powołani żołnierze rezerwy
i osoby, o których mowa w art. 17a ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (t. j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 173 ze zm.).


Miejsce stawiennictwa kandydatów:

22. Baza Lotnictwa Taktycznego

ul. 17 Marca 20

82 – 200 Malbork

22blot.wp.mil.pl

tel. 261 – 536 – 297, 261 – 536 – 249


 

 


    
  • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy
Szubińska 1
85-915 Bydgoszcz
tel. 261413537
fax. 261413385
wkubydgoszcz@ron.mil.pl

    
  • BIP