Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
19 BRYGADZIE ZMECHANIZOWANEJ W LUBLINIE

Informujemy, że w 19. BRYGADZIE ZMECHANIZOWANEJ W LUBLINIE występują wolne stanowiska służbowe w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych zawodowych, na które mogą być powołani żołnierze rezerwy i osoby, o których mowa w art. 17a ust. 1 ustawy z dniu 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (t. j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 330).


 

Wykaz wakujących stanowisk służbowych w załączniku – Załącznik Nr 1.


                                                                                                                                                      

    
  • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy
Szubińska 1
85-915 Bydgoszcz
tel. 261413537
fax. 261413385
wkubydgoszcz@ron.mil.pl

    
  • BIP