Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
18 WOJSKOWY ODZIAŁ GOSPODARCZY W WEJHEROWIE

Informujemy, że w 18 WOJSKOWYM ODDZIALE GOSPODARCZYM W WEJHEROWIE występują wolne stanowiska służbowe w korpusie oficerów, podoficerów i oficerów zawodowych, na które mogą być powołani żołnierze rezerwy i osoby, o których mowa w art. 17a ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1726 ze zm.).


Miejsce stawiennictwa kandydatów:

 18. Wojskowy Oddział Gospodarczy

 ul. Sobieskiego 277

84 – 200 Wejherowo

tel.: 261 - 251 - 609

 tel.: 261 – 251 – 851

18wog.wp.mil.pl


 

 

    
  • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy
Szubińska 1
85-915 Bydgoszcz
tel. 261413537
fax. 261413385
wkubydgoszcz@ron.mil.pl

    
  • BIP