Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
18 DYWIZJA ZMECHANIZOWANA SIEDLCE

Informujemy, że w 18. DYWIZJI ZMECHANIZOWANEJ ORAZ W BATALIONIE DOWODZENIA
W SIEDLCACH
występują wolne stanowiska służbowe, na które mogą być powołani żołnierze rezerwy i osoby, o których mowa w art. 17a ust. 1 ustawy z dniu 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (t. j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 173 ze zm.).


Miejsce stawiennictwa kandydatów:

18 Dywizja Zmechanizowana

ul. Składowa 39

08 – 110 SIEDLCE

 

tel. 261 – 351– 410, 261 – 351 – 405  


Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej odbędą się w terminie 22 stycznia 2019 r.
i 23 stycznia 2019 r.
od godz. 08.30.

 

Wszystkie osoby chcące ubiegać się o przyjęcie do zawodowej służby wojskowej
w 18. Dywizji Zmechanizowanej oraz w Batalionie Dowodzenia w Siedlcach, proszone są
o bezpośrednie zgłoszenie swojej kandydatury do macierzystej WKU.


Kandydaci powinni posiadać:

 • dowód osobisty;
  • aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do odbycia sprawdzianu sprawności fizycznej;
  • strój sportowy;
  • książeczkę wojskową z wpisem o złożeniu przysięgi wojskowej;
  • świadectwo ukończenia szkoły;
  • dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje kandydata (prawo jazdy, certyfikaty ukończenia kursów itp.);
  • świadectwa pracy;
  • świadectwo lub zaświadczenie ukończenia służby przygotowawczej (dotyczy wyłącznie osób, które ukończyły ten rodzaj służby);
  • świadectwo służby i ostatnią opinię służbową (dotyczy wyłącznie byłych żołnierzy zawodowych);
  • zaświadczenie o zaliczonym sprawdzianie sprawności fizycznej (dotyczy osób, które zdały sprawdzian nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem kwalifikacji).

Zakres kwalifikacji obejmować będzie:

-         wypełnienie karty statystycznej kandydata,

-         sprawdzian sprawności fizycznej:

 • marszobieg na 3000 m,
 • podciąganie się na drążku wysokim,
 • słony tułowia w przód w czasie 2 min.,
 • bieg wahadłowy 10 x 10 m,

(zakres sprawdzianu może ulec zmianie w zależności od warunków pogodowych),

-         rozmowę z psychologiem,

-         rozmowę kwalifikacyjną.


  
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy
Szubińska 1
85-915 Bydgoszcz
tel. 261413537
fax. 261413385
wkubydgoszcz@ron.mil.pl

  
 • BIP