Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
17 BRYGADA ZMECHANIZOWANA MIĘDZYRZECZ

Informujemy, że w 17 Brygadzie Zmechanizowanej w Międzyrzeczu występują wolne stanowiska służbowe przeznaczone do Narodowych Sił Rezerwowych w korpusie szeregowych, podoficerów i oficerów.


tel. 261 – 674 - 239,

 


 Test sprawności fizycznej zostanie przeprowadzony w każdy wtorek o godzinie 8.00

Procedurę kwalifikacji do NSR rozpoczyna wniosek o zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych, który należ złożyć w Wojskowej Komendzie Uzupełnień.

Chętni do udziału w kwalifikacjach powinni zabrać ze sobą strój sportowy, zaświadczenie od lekarza rodzinnego dopuszczające ( stwierdzające brak przeciwwskazań) do egzaminu ze sprawności fizycznej, książeczkę wojskową, dokumenty o odbyciu służby wojskowej, kserokopię świadectwa potwierdzającego wykształcenie oraz kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe.

Żołnierze posiadający podpisane kontrakty w ramach NSR mają możliwość przedłużenia posiadanego już kontraktu. Ochotnicy  składający wnioski na wykonywanie obowiązków w NSR mogą podpisać kontrakt  na okres nie dłuższy niż 2 lata

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy
Szubińska 1
85-915 Bydgoszcz
tel. 261413537
fax. 261413385
wkubydgoszcz@ron.mil.pl

    
  • BIP