Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
12 Baza Bezzał. Stat. Pow. Mirosławiec

Informujemy, że w 12. BAZIE BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH W MIROSŁAWCU występują wolne stanowiska służbowe w korpusie oficerów i podoficerów zawodowych, na które mogą być powołani żołnierze rezerwy i osoby, o których mowa w art. 17a ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1726 ze zm.).


Miejsce stawiennictwa kandydatów:

 12. Baza Bezzałogowych Statków Powietrznych

ul. 1 – go Maja 30

78 – 641 MIROSŁAWIEC

 tel.: 261 – 525 – 515, 261 – 525 – 519

12bbsp.wp.mil.pl


Wykaz wolnych stanowisk w 12. Bazie Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu

Jednocześnie informuję, że na stanowiska służbowe w służbie inżynieryjno – lotniczej, obsługi bezzałogowych statków powietrznych oraz rozpoznania i walki elektronicznej, wymagane jest posiadanie specjalistycznego wykształcenia technicznego w zakresie elektroniki, mechaniki, informatyki lub telekomunikacji (dotyczy korpusów osobowych: 22H, 22I, 22J, 30A)

    
  • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy
Szubińska 1
85-915 Bydgoszcz
tel. 261413537
fax. 261413385
wkubydgoszcz@ron.mil.pl

    
  • BIP