Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
11 WOG BYDGOSZCZ

Informujemy, że w 11. WOJSKOWYM ODDZIALE GOSPODARCZYM W BYDGOSZCZY występują wolne stanowiska służbowe w korpusie oficerów i podoficerów zawodowych, na które mogą być powołani żołnierze rezerwy i osoby, o których mowa w art. 17a ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (t. j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 173 ze zm.).


Miejsce stawiennictwa kandydatów:

11. Wojskowy Oddział Gospodarczy

ul. Gdańska 147

85 – 001 BYDGOSZCZ

 telefon kontaktowy: 261 – 411 – 394

11wog.wp.mil.pl


Wykaz wakujących stanowisk na dzień 08.11.2018 r.

1)      Wydział Administracyjny - Sekcja Gotowości Bojowej i Mobilizacyjnej – Szef Sekcji – STE: POR./KPT.; SW1: 20B01; SW2: 99Z99; GU: 12A/13A;

2)      Logistyka – Wydział Techniczny – Służba Łączności i Informatyki – Szef Służby – STE: POR./KPT.; SW1: 28B01; GU: 12A/13B;

3)      Grupa Zabezpieczenia – Szef Grupy – STE: POR./KPT.; SW: 38D01; GU: 12A/13A;

4)      Grupa Zabezpieczenia – Sekcja Obsługi Technicznej – podoficer sztabowy – STE: PDF; SW1: 38D23; SW2: 38D26; GU 5/6/7.


Wykaz wakujących stanowisk od dnia 01.02.2019 r.

1)      Logistyka – Wydział Materiałowy – Szef Wydziału – STE: MJR, SW: 38A01; GU: 14

2)      Logistyka – Wydział Materiałowy – Służba MPS – podoficer Specjalista – STE PDF ST.; SW: 38B21; GU 8/9/10;

3)      Grupa Zabezpieczenia – Pluton Elektrotechniczny – Dowódca Plutonu – STE: PDF ST.; SW: 38D23; GU:8/9/10;

4)      Grupa Zabezpieczenia – Pluton Elektrotechniczny – Starszy Technik – STE: PDF; SW: 28B36; GU:5/6/7.


Grupa uposażenia:

5/6/7 – sierżant/starszy sierżant/ młodszy chorąży;

8/9/10 – chorąży/starszy chorąży/starszy chorąży sztabowy;

11/12 – podporucznik/porucznik;

12/13 – porucznik/kapitan;

14 – major.


    
  • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy
Szubińska 1
85-915 Bydgoszcz
tel. 261413537
fax. 261413385
wkubydgoszcz@ron.mil.pl

    
  • BIP